Eerste NK Molenkruien in Nieuwegein uitgesteld

Op zaterdag 3 juni zou het allereerste NK Molenkruien plaatsvinden bij de Oudegeinse Poldermolen in Nieuwegein. Met dit evenement wilde de organisatie ‘De Hollandsche Molen’, in het kader van het 100-jarig bestaan, op een leuke manier en voor een breed publiek laten zien wat er allemaal komt kijken bij het kruien van een molen. Door er een competitie van te maken, wilden zij er ook een spannende gebeurtenis van maken. Helaas is dit evenement uitgesteld naar het najaar.

Het kruien van de molen is een activiteit waarmee elke molenaar heeft te maken. De molen moet goed op de wind staan. Vaak kost dit veel spierkracht: een zwaar kruiende molen is een regelmatig terugkerend onderwerp binnen de sector. Voor het kruien is dan ook een goede conditie en uithou- dingsvermogen van de molenaar nodig. Elk team bestaat uit twee deelnemers.

De organisatie: ‘Alhoewel een aantal teams zich had aangemeld en inmiddels volop in training is, hebben we besloten het evenement naar een andere datum te verplaatsen. Dat geeft ons de gelegenheid om nog meer molenaars te vertellen wat precies de bedoeling is en wat we ermee willen bereiken. Dat alles onder het motto ‘als we het doen, doen we het goed.’’

‘Wij realiseren ons dat dit uitstel voor alle betrokkenen een teleurstelling is. Wij gaan er echter vanuit dat we dit najaar alsnog een NK kunnen organiseren, wellicht gekoppeld aan een breder programma.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk