Een nieuw coalitieakkoord: ‘Hoe kom je tot een plan voor de stad?’

Afgelopen woensdag is bekend geworden dat Nieuwegein een nieuw coalitieakkoord heeft. De nieuwe wethouders zijn bekend, maar hoe kom je tot een plan voor de stad. Dat is gevraagd aan Alma Feenstra, fractievoorzitter GroenLinks en trekker voor de formatie in Nieuwegein.

Alma Feenstra

Feenstra: ‘Sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben we hard gewerkt aan een plan voor Nieuwegein. Dat plan staat beschreven in het coalitieakkoord 2022-2026. Een plan dat recht doet aan de verkiezingsuitslag én ruimte biedt om met de gemeenteraad en de samenleving uit te werken. Het is een ambitieus plan geworden, maar ook realistisch en flexibel. Het zijn onzekere tijden en niemand kan vier jaar vooruit kijken. Op woensdag 15 juni presenteren we het coalitieakkoord in een openbare raadsvergadering. Iedereen is welkom om 20.00 uur in het Stadshuis of via de livestream.’

Maar hoe maak je die plannen?
‘Eerst is Harmen Binnema als begeleider aangesteld. Na zijn verkenning adviseerde hij om te gaan onderhandelen met GroenLinks, VVD, PvdA en Lokale Vernieuwing. Wij zijn begonnen met een lijst van belangrijke onderwerpen voor de stad. Die kwamen (uiteraard) uit onze eigen verkiezingsprogramma’s, maar ook uit andere verkiezingsprogramma’s en uit wel 50 brieven van organisaties en inwoners. Deze hebben we onderverdeeld in acht thema’s.’

‘Daarna hebben we per thema besproken wat we willen bereiken en wat er daarvoor nodig is. Dat is soms best moeilijk. Niet alles is maakbaar of op te lossen. En als gemeente ga je niet overal over. Zo zijn er zaken die in Den Haag of door de Provincie worden beslist. En we willen ook graag nog ruimte houden om samen met de samenleving en de gemeenteraad passende oplossingen bedenken.’

‘Er is veel aan de hand in de wereld en in onze stad. Het liefst willen we alles ‘oplossen’. Zorgen voor een fijne, veilige en gezonde stad voor mens en dier. Een groene stad met betaalbare woningen, geen armoede en waar we het klimaat beschermen. Maar alle plannen moeten wel betaalbaar zijn. Net als thuis kunnen we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Het was dus een hele puzzel. We hebben dit zorgvuldig en met aandacht gedaan. Op woensdag 15 juni presenteren wij deze plannen en dan horen we graag wat u er van vindt. Sowieso blijven we de komende vier jaar graag in gesprek om samen nog meer voor elkaar te krijgen.’

Klik hier voor het coalitieakkoord 2022-2026

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk