Gemeenteraad van Nieuwegein stelt Harmen Binnema aan als verkenner

Op voordracht GroenLinks, de grootste partij in Nieuwegein, is Harmen Binnema aangesteld als verkenner. Fractievoorzitter Alma Feenstra: “Wij zijn de verkiezingen ingegaan met de slogan ‘Samen Nieuwegein Veranderen’. En daar staan we nog steeds voor. Wij willen het samen doen. Op een manier die recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan de wensen van de Nieuwegeiners. En die wensen zijn soms best uiteenlopend. Dat zien we terug in de raad die ook mooi divers is in haar opvattingen. Daarom hebben wij gezocht naar hulp van buitenaf voor het komende formatie-proces, iemand die voor iedereen acceptabel kan zijn”. In die zoektocht is GroenLinks uitgekomen bij de heer Harmen Binnema.

De heer Binnema is in Nieuwegein bekend van de strategische verkenningen uit de vorige raadsperiode en van de presentatie die hij op 17 februari hield in bibliotheek De tweede verdieping over 50 jaar lokale democratie in Nieuwegein. Daarnaast zat hij in 2018-2019 voor GroenLinks in de Eerste Kamer en in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

In het dagelijks leven is Binnema universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht. Zijn specialiteit daarbij is inwonersparticipatie, lokale democratie en de rol van politieke partijen.

Dankbaar maar toch zorgen
GroenLinks sprak uit dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat de kiezers in ze stelden waardoor GroenLinks nu de grootste partij is in Nieuwegein. Naast dankbaarheid was er ook zorg over de lage opkomst. Feenstra: “Slechts 42% van de Nieuwegeiners is gaan stemmen en dat terwijl wij toch van zoveel mensen horen dat ze echt iets vinden van wat er in hun stad gebeurt. Wij zien en horen zoveel betrokkenheid voor de wijken en buurten waarin mensen wonen, en toch is de opkomst zo laag”.

GroenLinks wil toewerken naar een collegeprogramma op hoofdlijnen, zodat ook nog veel ingevuld kan worden samen met inwoners en andere partijen. “Want”, aldus Alma Feenstra namens GroenLinks, “ambities realiseren en een stad besturen doe je samen mét de stad. Laten we dus echt samen Nieuwegein veranderen”.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk