Economisch nieuws: de lage rente op de woningmarkt blijft aanhouden

Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft zijn verwachtingen bijgesteld: de 10-jaarsrente zal rond 2018 waarschijnlijk 1% bedragen, in plaats van de vooropgestelde 1,5%. Ook de lange hypotheekrentes, die evolueren conform de evolutie van de 10-jaarsrente, zullen daardoor pas later opnieuw beginnen op te lopen. Goed nieuws voor zij die een woning wensen aan te schaffen. Die evolutie is vooral te wijten aan het kunstmatige ingrijpen door het ECB, noteert het Economisch Bureau.

Een knap staaltje ingrijpen door het ECB
Deze evolutie is te danken aan een knap staaltje ingrijpen door de Europese Centrale Bank. Omdat de Europese Centrale Bank de inflatie, die een flinke deuk kreeg door de kredietcrisis, opnieuw wil aanzwengelen namen ze een hele resem aan maatregelen. Die maatregelen omvatten bijvoorbeeld het opkopen van staatsobligaties om de rente te drukken. De drukking van de 10-jaarsrente is met andere woorden kunstmatig te noemen en zal slechts aanhouden gedurende de periode waarin die kunstmatige koopcontext blijft bestaan. Het aanhouden van de lage rente moet dan ook binnen die context gezien worden: de ECB gaat zijn maatregelen maar langzaam afbouwen, wat ook in 2018 zijn gevolgen zal hebben voor de langetermijnrente.

De Woningmarktmonitor is toch niet helemaal enthousiast
Alhoewel het nieuws met de nodige portie enthousiasme wordt ontvangen, constateert de Woningmarktmonitor (Economisch Bureau) toch ook een vorm van scepticisme. Dat komt omdat men inziet dat rente over het dieptepunt heen is en opnieuw zal blijven stijgen. Ook de toenemende kloof tussen aangeboden en gezochte woning, met de verder stijgende prijzen op de woningmarkt tot gevolg, zorgt voor de nodige portie argwaan bij potentiële kopers. De verwachting is dan ook dat vooral in regio’s waar de prijzen de laatste jaar blijvend stegen – ten gevolge van de grote vraag – die vraag niet proportioneel zal toenemen. Dat zal er op termijn voor moeten zorgen dat de woningprijzen in die regio’s minder snel zullen stijgen dan elders. Gemiddeld genomen zullen de woningprijzen echter nóg sneller stijgen dan voorheen. Een en ander valt te verklaren door de toegenomen interesse in woningen die zich niet alleen in het stadscentrum bevinden.

Gemiddeld genomen blijven de huizenprijzen stijgen
Alhoewel er her en der met de nodige portie scepticisme wordt gereageerd, verwacht het Economisch Bureau toch een fikse gemiddelde stijging van de woningprijzen. Ze stellen hun schatting bij van 7 tot 7,5% voor het jaar 2017. Dit wijten zij aan de toenemende druk op de woningmarkt, de grotere eisen die banken stellen voor het verkrijgen van hypotheken en het ontbreken van regeringsplannen om het woningtekort weg te werken. Het is met andere woorden ook gedeeltelijk afwachten op wat het kabinet Rutten III zal doen en hoe ook die maatregelen de prijzen op de woningmarkt zullen beïnvloeden. Wij wachten nieuwsgierig af, net als alle starters die nog steeds dromen van een eigen woning.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren