Dwangsom voor illegaal geplaatste caravan

De eigenaar van het perceel op de Nanningalaan 14 heeft op zijn perceel een caravan geplaatst, die hij voor bewoning gebruikt. Hij handelt hiermee in strijd met het bestemmingsplan Jutphaas Wijkersloot, dat bewoning in bijgebouwen niet toestaat. Tevens is de eigenaar niet in het bezit van de benodigde bouwvergunning zoals voorgeschreven in de Woningwet. De eigenaar is verzocht om aan deze strijdige situatie een einde te maken maar heeft daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven.

Het college heeft daarom besloten de eigenaar een dwangsom op te leggen van € 1000 per week met een maximum van € 10.000. De eigenaar kan binnen zes weken een bezwaar indienen tegen dit besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk