Duurzaamheidsscan voor Het Klooster en Galecopperzoom

Het college heeft ingestemd met de wijze waarop het instrument Duurzaamheidscan is uitgewerkt voor bedrijvenparken Het Klooster en Galecopperzoom. Deze scan is één van de kwaliteitsdrempels waaraan bedrijven moeten voldoen, die zich deze bedrijvenparken willen vestigen.

De duurzaamheidsscan is een onderzoeksmethode waarmee bedrijven op een snelle en pragmatische manier worden doorgelicht op hun milieuprestaties, zowel op gebouw- als op productieniveau. Het voordeel voor de ondernemer is dat in de ontwerpfase, het moment waarop er in het bedrijf geïnvesteerd wordt, kansrijke milieumaatregelen worden geïnventariseerd en op haalbaarheid worden onderzocht.

Naast milieuwinst moet dit leiden tot financiële besparingen. Bovendien is de ondernemer door toepassing van de duurzaamheidscan beter voorbereid op het vergunningentraject, omdat veel van de daarvoor benodigde informatie dan voorhanden is.

De werkwijze past goed bij de uitgangspunten van Nieuwegein Kiest, waarbij van bedrijven verlangd wordt dat zij zich in elk geval aan vergunningseisen houden, maar ook duurzaam ondernemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren