Dukatenburg 90 wordt appartementencomplex

Het kantoorpand aan de Dukatenburg 90 wordt getransformeerd tot appartementencomplex. De eigenaar zal in het pand binnen afzienbare tijd 57 appartementen bouwen. Eerst zal nog een onderzoek gedaan worden conform de wet Bibob. Apollo Investments zal de transformatie doen. De gemeente wil graag dat er iets minder appartementen in komen zodat de appartementen groter worden.

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau.

Aan de vergunning heeft de gemeente nog wel enkele eisen. Zo moet er voldoende bergingen en fietsenstallingen komen. En moeten de te bouwen appartementen beter aansluiten bij de behoefte van de inwoners en beter aansluiten bij de vorm van het gebouw.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk