Voorlichtingsbijeenkomst over verhogen Lekdijk

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren verder versterken, zodat hij ook in de toekomst voldoende veiligheid blijft bieden. De Lekdijk beschermt een groot deel van West- en Midden-Nederland tegen een overstroming vanuit de rivier. Een gebied waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken. Onder de naam ‘Sterke Lekdijk’ gaan zij de dijk in meerdere deelprojecten aanpakken. Ook de Lekdijk bij Vreeswijk wordt aangepakt.

Het Hoogheemraadschap wil bewoners van Nieuwegein hier graag meer informatie over geven. Daarom houden zij op 22 maart aanstaande een informatieavond in Fort Vreeswijk. Tijdens deze bijeenkomst vertellen medewerkers van het Hoogheemraadschap u graag meer over de achtergronden van dit dijkversterkingsproject. Wat zijn de resultaten van het grondonderzoek dat we hebben gedaan? Hoe zit het met de nieuwe normen voor dijken en waarom moet de dijk eigenlijk versterkt worden? Hoe zorgen we ervoor dat de dijk niet alleen veilig maar ook aantrekkelijk blijft? En hoe past deze dijkversterking binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma?

LANGDURIGE DRUK
“We willen de dijken voorbereiden op de toekomst”, vertelt dijkgraaf Patrick Poelman van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. “Qua waterpeil voldoet de Lekdijk, maar qua sterkte niet. Als het water hoog staat, drukt het namelijk langdurig tegen de dijkwanden en dat betekent dat de dijk dit moet weerstaan.”

In totaal wordt er 53 kilometer aan dijk verstevigd. Het gaat om het stuk tussen Schoonhoven en Amerongen. Vorig jaar startte het waterschap al met een onderzoek naar de veiligheid van de dijkwanden.

WERKZAAMHEDEN
Voor de versteviging worden er onder meer damwanden geplaatst die ervoor moeten zorgen dat er geen water meer onder de dijken door komt. “Maar we gaan ook werken met innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van geo-textiel. Deze stof gaat waterstromen tegen”, aldus de dijkgraaf.

Poelman verwacht dat de werkzaamheden rond de dijk ingrijpend zullen zijn voor omwonenden. “Gelukkig zijn dat er niet zo veel, maar voor hen organiseren we volgende maand drie bijeenkomsten om hen te informeren. Maar we zullen maximaal met de belangen van omliggende inwoners rekening houden.”

KOSTEN
De gehele versteviging van de dijk gaat naar verwachting 300 tot 400 miljoen euro kosten. 90 procent daarvan wordt betaald door het Rijk en het Waterschap vanuit het Hoogwatersbeschermingsprogramma, de overige tien procent betaalt het Waterschap.

Kosten die niet direct met de versteviging van de dijken te maken hebben, komen bij de gemeenten te liggen. Dit zijn Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Krimpenerwaard.

Meer informatie over deze bijeenkomst en over het project ‘Sterke Lekdijk’ vindt u op de website van de Stichtse Rijnlanden. Als u wilt komen op 22 maart, meld u dan s.v.p. minimaal een week van tevoren aan via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk