Tip: Drie tentoonstellingen in Museum Warsenhoeck over 50 jaar Nieuwegein

Al vanaf begin juli zijn in museum Warsenhoeck drie verschillende exposities te bewonderen: de eerste deeltentoonstelling in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN……, een tentoonstelling met werken van 11 Nieuwegeinse kunstenaars en de al eerder geopende expositie Rafelrand van de Nieuwegeinse kunstenaar Dolf Schifferstein.

Nog tot 12 december is in het museum de tentoonstelling te zien van het werk van 11 Nieuwegeinse kunstenaars. Deze 11 kunstenaars hebben gereageerd op de oproep om een werkstuk over Nieuwegein in te sturen over het thema “50 jaar Nieuwegein”. Een professionele jury kiest voor de opening drie werken die worden beloond met prijzen: een solo en een duo expositie in het museum Warsenhoeck. Ook de expositie Rafelrand van Dolf Schifferstein is tot 12 december te bezichtigen.

In een viertal tijdelijke exposities in 2021 en 2022 besteedt museum Warsenhoeck aandacht aan aspecten van het dagelijks leven in de vijftig jaar dat Nieuwegein nu bestaat en daarbij natuurlijk ook aan diezelfde aspecten in de dorpen Vreeswijk en Jutphaas. In de eerste deeltentoonstelling gaat het over de middenstand in de twee dorpen en hoe deze winkels uitgroeiden tot de winkelcentra in de wijken en in het stadshart. Deze deelexpositie heeft de titel: “Van buurtwinkel tot winkelcentrum“ en loopt nog t/m woensdag 19 september.

In de tweede deeltentoonstelling, van 25 september t/m 12 december gaat het over het culturele verenigingsleven in Vreeswijk, Jutphaas en het Nieuwegein van nu. Welke rol spelen de Gemeentelijke Muziekschool, het Kunstencentrum De Kom en Theater De Kom? Hoe was ‘t vroeger in de tijd van aparte verenigingen in elk dorp? Deze tentoonstelling krijgt de titel: Cultuur leeft!

Daarna volgt een derde deeltentoonstelling over de Nieuwegeinse gemeenteraad en de gemeentepolitiek onder de titel: “De Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen.” Deze tentoonstelling opent op 19 december 2021 en eindigt op woensdag 16 maart 2022, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze serie wordt afgesloten met een vierde deeltentoonstelling over handel en nijverheid, industrialisatie en industrieterreinen.

Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag, van 14.15 tot 15.15 uur en van 15.30 tot 16.30 uur. Er moet vooraf gereserveerd worden en er kan alleen met PIN betaald worden.

Interieur buurtwinkel in Museum Vreeswijk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk