Dorpshuis Fort Vreeswijk gerund door bewoners Vreeswijk

Het is alweer vijf jaar geleden dat bewoners van Vreeswijk het heft in eigen handen namen toen hun dorpshuis door de gemeente gesloten werd. De gemeenschappelijke voorzieningen dreigden zo ver van de bewoners te komen. Het oude Fort Vreeswijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, was en is al heel vaak gebruikt voor activiteiten voorn de Vreeswijkse burger: jeugdsoos, scouting, visvereniging, voorstellingen, e.d. zijn enkele voorbeelden uit verleden en heden. Ook de huisarts had er een tijdelijk onderkomen gevonden.

Door een gezamenlijke actie met fondsenwerving, bijdragen van de provincie en een lening van de gemeente kon het fort geschikt gemaakt worden om weer als dorpshuis te gaan fungeren. En de bewoners gingen dit alles zelf exploiteren en, net zo belangrijk, zij gingen ook de programmering voor hun rekening nemen. Inmiddels doen ze dat al weer vijf jaar en met groot succes. De grote gevarieerdheid van met name welzijnsactiviteiten valt op binnen, maar ook buiten de gemeente.

Reden voor een feestje, dat was er dan ook. Maar vooral ook reden om stil te staan bij een even belangrijk aspect: Hoe bewaak je de continuïteit. Als je als burger taken gaat overnemen die voordien, bij bijvoorbeeld, bij de gemeente lagen, dan ga je ook de morele verplichting aan om dat gedurende langere tijd te blijven doen. Dit thema kwam uitgebreid aan de orde tijdens een symposium samen met de LSA met als titel: En nu dóór: bewonersinitiatief na de pioniersfase. Uit de belangstelling van 80 deelnemers van allerlei bewonersinitiatieven uit het hele land én verschillende initiatieven uit Nieuwegein, blijkt dat er veel groeit en bloeit in Nederland aan initiatieven en dat zij állemaal zoeken naar voorwaarden voor behoud van hun initiatief.

Na een korte inleiding door John Geurts, voorzitter van de Stichting Fort Vreeswijk, waarin de toekomstige relatie met de gemeente werd geschetst, antwoordde wethouder Marieke Schouten met de visie van de gemeente daarop. Maurice Specht, bestuurkundig filosoof en initiatiefnemer van ondermeer bewonersinitiatief de Leeszaal in Rotterdam gingen daarop dieper op het thema in. Na deze inleidingen volgden workshops om aan de hand van voorbeelden, onderzoek en praktijk ideeën over dit thema uit te wisselen.

Daarna was het open huis voor bewoners en andere belangstellenden met eten, snacks en andere hapjes. Hapjes onder andere verzorgd door de kinderen van de Wereldkeuken, een van de activiteiten op het Dorpshuis. Het eerste Lustrum werd feestelijk afgesloten met een avond voor de bewoners met de band FunkThis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk