Katern

Doe mee met de digitale enquête!

De gemeente Nieuwegein wil graag van haar inwoners weten wat zij belangrijk vinden voor hun wijk en voor de stad. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving, speelvoorzieningen, groen, natuur, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzame energieopwekking en erfgoed. In de enquête leggen wij u verschillende keuzes en dilemma’s voor die gaan over de inrichting en kwaliteit van de woonomgeving.

Nieuwegein ontwikkelt een Omgevingsvisie, waarin we beschrijven wat we belangrijk vinden voor onze stad en uw wijk. Deze visie bepaalt hoe we ruimtelijke initiatieven van inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties en de gemeente beoordelen. Uw mening vinden we daarin belangrijk. Daarom is de gemeente op verschillende momenten met inwoners in gesprek geweest. De enquête heeft als doel om de verschillende uitgangspunten zo breed mogelijk te toetsen.

Invullen is makkelijk
U kunt de enquête invullen via internet. Op www.nieuwegein.nl/omgevingsvisie kunt u de vragenlijst vinden. U klikt dan op de button vragenlijst onderzoek Omgevingsvisie. Deze staat onder het kopje brief zonder code. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer tien minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met maandag 8 juli 2019.

Dag van de Omgevingsvisie
In het najaar houdt de gemeente nog een Dag van de Omgevingsvisie: een terugkomdag waarbij we alle deelnemers van de gesprekken uitnodigen. Dan worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en ook de belangrijkste resultaten van alle opgehaalde informatie uit de gevoerde gesprekken. Vervolgens landen deze in de concept Omgevingsvisie, die door het college van b&w begin 2020 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze concept-Omgevingsvisie wordt ook nog voor een zienswijze ter inzage gelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren