Katern

Dit jaar gelukkig geen strenge winter in Nieuwegein

Het is in deze tijd niet makkelijk om je energierekening lager te krijgen. Gelukkig hebben we deze winter geen strenge winter gehad, terwijl we vorig jaar februari nog met z’n allen op de schaats stonden. Het heeft te maken met externe factoren waar particulieren in Nieuwegein geen invloed op uit kunnen oefenen. De Geo-politiek spanningen tussen Rusland en Oekraïne drijven de prijzen van de fossiele brandstoffen flink op.

Toch hoef je als Nieuwegeiner niet bij de pakken neer te gaan zitten en passief gaan wachten tot de flinke energierekening met een dreun in je mailbox ploft. Zo kunnen huishoudens met een laag inkomen aanvullende hulp krijgen om hun energiekosten omlaag te brengen.

Dit jaar springt de rijksoverheid bij en krijgen zowel huishoudens als bedrijven in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 ruim € 400,- minder aan energiebelasting. Hiermee zal de significante stijging van de energiekosten echter niet volledig gedekt worden en zullen ook de meeste huishoudens in Nieuwegein meer betalen voor hun energie. Voor kwetsbare huishoudens wordt door het kabinet nog eens 150 miljoen extra uitgetrokken, zodat ze hulp kunnen krijgen met de isolatie van hun woning. Het zijn maatregelen die de gevolgen van een hogere energierekening verzachten.

Het is verstandig om niet alleen afhankelijk te zijn van de overheid. Zelf kun je ook tal van maatregelen nemen om het energieverbruik significant terug te brengen. Veel bewoners van Nieuwegein hebben bijvoorbeeld niet in de gaten dat hun cv-ketel misschien al meer dan vijftien of twintig jaar draait. Vervanging hiervan kan ook voor mensen met een kleine beurs de nodige besparing op de gasrekening opleveren. De huidige intergas cv ketel is niet meer te vergelijken met de ketel van twintig jaar geleden. Heb je niet meteen de mogelijkheid om een nieuwe ketel in één keer te betalen dan ishuur ook mogelijk. Na een paar jaar ben je dan alsnog eigenaar van de hr-ketel.

Isolatie
Omdat de overheid graag een steentje bij wil dragen aan de kosten van isolatie is het eigenlijk nu het beste ogenblik om daarmee flink aan de slag te gaan. Heeft je huishouden een laag inkomen dan krijg je aanvullende hulp om de energiekosten omlaag te brengen. Het Rijk gaat gemeenten zoals Nieuwegein hiervoor extra geld geven. Gemeenten mogen dit geld inzetten door huishoudens met een laag inkomen te helpen met structurele energiebesparingen in huis. Een voorbeeld hiervan is het goed isoleren van huizen. Je hebt hiervoor verschillende opties zoals, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Soms zijn de bespaar maatregelen ook zelf eenvoudig aan te brengen. Het plakken van radiatorfolie is bijvoorbeeld een klusje dat zelfs iemand met twee linkerhanden nog kan uitvoeren.

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig ongeveer € 200 extra om de hogere energierekening te betalen. Dit geld ontvangen zij via hun gemeente. Deze extra hulp komt bovenop de eerdere maatregelen die het kabinet neemt om de hogere energierekening deels te compenseren.

Wil je meer weten over energiebesparing of duurzaamheid? Dan kun je op 23 april de duurzaamheidsmarkt op het Kerkveld in Jutphaas bezoeken. Of loop eens binnen bij het Duurzaamheidsloket op Cityplaza West aan de Passage 80, achter de kiosk. Of mail naar het duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk