Digitaal bezwaar maken Woz-aanslag

Tegen de Woz-aanslag kunt u bezwaar maken, dit kan door binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij de afdeling Financiën t.a.v. de heffingsambtenaar. U kunt ook digitaal bezwaar maken tegen de Woz-waarde. U heeft hiervoor eventueel een DigiD-code nodig. Met deze inlogcode kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht voor elektronische diensten. Als u deze code nog niet heeft, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.U kunt natuurlijk ook het Woz-bezwaarformulier downloaden en insturen. Als u een bezwaarschrift indient bent u toch verplicht de aanslag voor de gestelde vervaldata te voldoen. U kunt schriftelijk uitstel van betaling aanvragen bij de afdeling Financien. In de Woz is een bezwaarmarge opgenomen waarbinnen de waarde geacht wordt juist te zijn. Deze marge is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. Het voordeel van het digitaal invullen is dat u aan de hand van een vast formulier en vragen altijd een goed en volledig bezwaarschrift indient dat goed in behandeling genomen kan worden. Meer informatie over de Woz-bezwaarschrift is te vinden op deze website.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk