Dhr. Hans Adriani ontvangt Erepenning en is benoemd tot Ereburger

Op woensdag 29 juni 2022 heeft de heer Hans Adriani de Erepenning van de gemeente Nieuwegein uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. ontvangen. Adriani is 6 jaar lid geweest van de gemeenteraad en aansluitend 10 jaar wethouder voor de gemeente Nieuwegein. De Erepenning is de hoogste Nieuwegeinse onderscheiding. Met de uitreiking van de Erepenning is Hans Adriani benoemd tot Ereburger van de gemeente Nieuwegein.

Ontwikkelingen in de stad
De heer Adriani heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen in de stad. In het bijzonder aan de transitie van Rijnhuizen, van bedrijventerrein naar een gemengde woonwijk. Daarnaast heeft Hans Adriani een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van Geynwijs. En ook is zijn inzet van groot belang geweest op het gebied van financiën, om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht van de begroting op de lange termijn.

City
Aan de ontwikkeling van City heeft de heer Adriani eveneens een belangrijke impuls gegeven. Hij heeft zich vooral de eerste jaren veel ingezet op de transformatie in het sociale domein.

Zorg en Welzijn
Op het gebied van Zorg en Welzijn is Adriani een belangrijke promotor geweest van Welzijn op Recept, welke in Nieuwegein is uitgevonden. De heer Adriani is zeer actief en bevlogen op het gebied van Wonen en Zorg. Daarom is hij ook gevraagd om voorzitter te worden van de Landelijke Taskforce Wonen en Zorg. In deze functie is hij een landelijk boegbeeld voor de ontwikkelingen van Wonen en Zorg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk