Denktank Onze kinderen Veilig aan de slag

Afgelopen week was de eerste bijeenkomst van de denktank Onze kinderen Veilig. Deze denktank is ontstaan uit de bijeenkomst die 25 mei plaatsvond waar kennis en ervaring werden gedeeld over kindermishandeling in de praktijk en hoe daarmee om te gaan. De denktank boog zich over de vraag: wat hebben verenigingen nodig om beter in staat te zijn kindermishandeling te signaleren en hoe vervolgens te handelen?

Eén van de conclusies was dat er een duidelijk aanspreekpunt binnen de vereniging moet komen, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. De ene organisatie heeft dit al, de ander niet. Wellicht kunnen verenigingen van elkaar leren door kennis te delen. Ook ontstond het idee alle verenigingen de vraag voor te leggen waar zij behoefte aan hebben als het gaat om het bespreekbaar maken van kindermishandeling. Dat plan wordt binnenkort uitgevoerd. Na de zomer komt de denktank weer bij elkaar.

Verenigingen in Nieuwegein die binnen hun vereniging aandacht willen besteden aan kindermishandeling kunnen contact opnemen met Dave van Loon, beleidsadviseur Jeugd en preventie van de Gemeente Nieuwegein via het e-mailadres: d.vanloon@nieuwegein.nl.

Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt rond huiselijk geweld. U kunt altijd bellen met Veilig Thuis Utrecht (0800-2000). Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt ook Stichting Geynwijs vragen om advies tijdens kantoortijden. Telefoon: (030) – 410 0666.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk