Demissionair minister Hugo de Jonge bezoekt Nieuwegein

Demissionair minister Hugo de Jonge bracht op woensdag 1 november een werkbezoek aan Nieuwegein. Als verantwoordelijk minister van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid bezocht hij het Oosterlicht College, de wijk Merwestein en een buurtkamer.

Hugo de Jonge

Foto: fotografie Gerrit de Heus

Nieuwegein is één van de 20 gebieden in Nederland, die steun krijgt vanuit het Rijk omdat de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Veel inwoners hebben hier te maken met een stapeling van problemen rond onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. De steun is voor minimaal 15 jaar. Dat geeft de gemeente en andere lokale partijen de tijd om hier extra op in te zetten.

Oosterlicht College
De eerste stop was het Oosterlicht College in Nieuwegein. De minister heeft gesproken met leerlingen en schooldirecteuren van het lager – en voortgezet onderwijs en het MBO. Hij vroeg hen wat ze van Nieuwegein vinden, wat ze willen veranderen, en of ze in Nieuwegein blijven wonen als ze groot zijn. Een aantal gaf aan dat ze wel willen blijven. Nieuwegein is lekker dichtbij winkels. Ze vonden de huizen wel saai en gaven aan dat er maar weinig te beleven is voor jongeren. Op de vraag of ze zich veilig voelen kwam er een stellig nee van een leerling. “Ik durf ’s avonds niet door het donker te fietsen. Ook vind ik dat er dingen gebeuren in de stad die niet oké zijn. Er zou meer politie en handhaving moeten zijn.” De minister vroeg nog of de leerlingen ook weten dat ze terecht kunnen als er iets met hen is of ze iets zien wat niet oké is. Basisschooldirecteur Floris Velis gaf aan: “Sommige kinderen groeien op in kwetsbare gezinnen of wijken. Het is belangrijk dat we als school open staan voor onze leerlingen en ouders. Dat ze weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen.”

Rondleiding Merwestein
Tijdens de wandeling door de wijk Merwestein was er ontmoeting met inwoners en professionals. Zij vertelden over wat er speelt in de wijk. Wat Merwestein uniek maakt, zijn de omgebouwde kantoorpanden. De wijk ziet er daardoor uit als een bedrijventerrein met veel parkeerplaatsen. Het ziet er vrij netjes uit, maar wat niet zichtbaar is zijn de problemen waar veel mensen mee kampen. Er wonen hier ook heel veel mensen die er maar tijdelijk wonen. Een sociaal beheerder van Portaal vertelde aan de hand van voorbeelden over de sociale problematiek die zij tegenkomt en hoe zij via haar netwerk mensen kan helpen.

Buurtkamer en buurtkrachten
Woningcorporatie Portaal en de gemeente zijn een traject gestart om de sociale samenhang van de wijk te verbeteren. Samen met bewoners hebben ze een buurtkamer aan de Leemwal opnieuw ingericht. Dit is een plek voor ontmoeten en gezellig samenzijn. Sinds een paar jaar zijn er ook buurtkrachten actief. Dat zijn betrokken bewoners die rondes lopen in de buurt. Zij hebben oog en oor voor hun buurtgenoten. Daarnaast zal een vernieuwd Merwestein met meer groen en een ontmoetingsplek in de toekomst zorgen voor meer onderling sociaal contact.

Ontmoeting
In de buurtkamer ging de minister in gesprek met een aantal inwoners. Twee buurtkrachten vertelden over wat zij voor de wijk doen en waarom hun rol en de buurtkamer zo belangrijk is. Zo organiseren ze koffie-ochtenden en wordt er twee keer in de week een gratis maaltijd verzorgd door Stichting Robin Food. Samen eten is immers gezelliger dan alleen. Ook is er ruimte om laagdrempelig de Nederlandse taal beter te leren spreken en gezellige activiteiten te ondernemen. Buurtkracht Hester van der Vegte: “De Buurtkamer is een huiskamer waar iedereen heen kan en waar van alles gebeurt. Als gastvrouw ontvang ik de mensen en breng ze met elkaar in contact. Ik hoor hun verhaal aan. Dingen waar ze tegen aan lopen, in de buurt of op persoonlijk vlak. Soms kan ik ze helpen met een tip of doorverwijzing of soms is een luisterend oor voldoende. Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor iemand.”

Gelijke kansen
In de centrale wijken van Nieuwegein wonen in totaal zo’n 23.000 inwoners. Het gaat om het oostelijk deel van Batau-Noord en -Zuid en het westelijk deel van Zuilenstein, een groot deel van Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg.

Burgemeester Marijke van Beukering: “Deze wijken hebben net iets meer zorg en aandacht nodig dan de andere wijken. De problematiek valt niet gelijk op. Veel bewoners geven zelf aan dat ze hier prima wonen, maar ook dat ze zich zorgen maken. Er zijn buurten, of soms straten, waarin inwoners wonen met meerdere problemen. Uit cijfers komt naar voren dat het gemiddelde inkomen hier lager ligt, bewoners zich onveiliger voelen, de gemiddelde levensverwachting lager ligt en er meer zorg en ondersteuning nodig is. De verschillen tussen de wijken in de stad worden steeds groter. De gemeente gaat daarom met bewoners, hulp- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, woningcorporaties, politie en zorgcentra de komende 20 jaar aan de slag. Samen gaan ze in deze buurten ongelijk investeren, om zo gelijke kansen te creëren.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk