Deel 3 ‘Ooievaar in Galecop weer terug op zijn nest’

Het ooievaarsnest, dat in maart 2006 is geplaatst in de wijk Galecop, is weer bewoond door het ooievaarsmannetje dat zijn eerste intrek nam in 2013. Het nest, tussen de Reinesteijnseweg en de Lucas van Leydenhage, is sindsdien ieder jaar de vaste broedplek voor dit mannetje dat nu wacht op zijn vrouwtje. John van Erve is onze vaste ‘ooievaarsfotograaf’ ter plekke en liet ons vandaag het volgende weten:

John van Erve: ‘Echt veel te beleven is er nog niet bij onze ooievaars. Er zijn twee dingen die opvallen: het eerste is dat er hard aan is gewerkt om de rand van het nest met takken op te hogen en het tweede, dat het koppeltje stapel verliefd is. Met regelmaat bestijgt het mannetje zijn vrouwtje, maar tot een echte paring is het nog niet gekomen.’

Onze redactie in Galecop en John van Erve zullen de wijkbewoners weer op de hoogte houden omtrent de voortgang rondom het nest. Onder de foto’s van de ontmoeting tussen het mannetje en vrouwtje. Klik hier voor de aankomst van het mannetje eerder in februari dit jaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk