De wijkkrant voor Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard is af

“Op naar meer levensruimte en mogelijkheden” is de wens waarmee Cobie Smith, voorzitter van het Wijkplatform HZL, de nieuwe editie van Wijknieuws HZL opent.

Cobie: ‘Het is bijna niet te geloven dat we alweer een jaar leven in een tijd waarin we behoorlijk beperkt zijn in onze dagelijkse gang van zaken. Maar het is toch echt zo. Ik weet niet of u het herkent maar afgelopen winter viel het mij persoonlijk niet mee om de moed er in te houden en actief bezig te blijven voor onze wijken. Maar onze (wijk)netwerkpartners hebben mij gesteund en geïnspireerd! Dat heeft geresulteerd in het Wijknieuws dat nu eindelijk af is en op De Digitale Stad Nieuwegein is te downloaden om te lezen. Uiteraard valt hij ook bij u als bewoner van onze wijk op de mat.’

‘Helaas bereikte ons het verdrietige bericht dat op 5 maart jl, onze oud-voorzitter, Aad Koedijk, is overleden. Aad heeft veel betekend voor het Wijkplatform. Vanwege zijn verhuizing naar een andere wijk in september 2019 heb ik het stokje van hem overgenomen. U leest in dit blad een In Memoriam aan hem.’

‘Inmiddels heeft het Wijkplatform zich ook het online vergaderen eigen gemaakt. Fysieke bijeenkomsten zijn natuurlijk veel fijner, maar op deze manier houden we toch contact en kunnen we de lopende zaken bespreken.’

‘Voor wat betreft onze eerdere plannen om de tunneltjes aan te pakken (project Tunnelvisie), dat ligt op de plank maar niet verge- ten! Zodra het weer mogelijk is gaan we hiermee verder. Ik hoop dat u met plezier dit blad leest, de onderwerpen zijn zeer divers maar hebben allemaal te maken met ons wonen en leven in deze wijken. Als er naar aanleiding van de inhoud vragen zijn dan horen wij dat graag. Ook als u zelf een idee heeft waarvan u vindt dat dat de aandacht verdient.’

‘Tot slot wens ik u allen een mooie zomer met de hoop op dat er meer levensruimte komt!’

Klik hier voor het wijknieuws dat binnenkort bij de bewoners op de mat valt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk