De wijkkrant voor de wijk Batau-Zuid is weer uit

De  wijkkrant voor de bewoners in Batau-Zuid is weer uit. Mocht u hem gemist hebben, kwijtgeraakt zijn of gewoon even op uw computerscherm willen lezen, de wijkkrant van uw buurt staat hier nu ook altijd on-line. U vindt overigens hier al het verdere nieuws over uw wijk.

Van de kersverse voorzitter Erik van de Voort in Batau Zuid: ‘Ik schrijf dit voorwoord begin januari 2024, op de eerste dag dat we na een hele natte periode, volgens de voorspellin- gen, een droge maar koude en redelijk zonnige periode tegemoet gaan.’

‘Het is ook de eerste keer dat ik als voorzitter van het wijknetwerk het voorwoord van de wijkkrant mag schrijven. In een weertechnisch mooie periode moet je nadenken over hoe je in de toekomst omgaat met slechte periodes. Dat geldt ook voor ons wijknetwerk: in deze goede tijd willen we ons voorbereiden op wat de toekomst mo- gelijk brengt.’

‘Ik wil me met het bestuur, de wijkvertegenwoordigers en alle wijkbewoners inzet- ten om te inventariseren waar we het mooi- er en beter kunnen maken in onze wijk, de onderlinge contacten en samenwerking bevorderen, zodat we samen de toekomst aankunnen. Het bestuur, waarin Marjon Huls als secretaris en Ingrid de Vries als penningmeester zitting hebben, rekent op u.’

wijkkrant batau zuid

In de wijkkrant leest u allerlei leuke berichten over uw omgeving. Soms kan niet alles in de krant en zal  het Wijknetwerk deze berichten plaatsen op de website van het wijknetwerk in Batau Zuid‘Schrijft u als lezer  ook een keertje mee aan uw krant? Uw berichten zijn van harte welkom op wnw_batauzuid@hotmail.com.

In de wijkkrant van september 2023 vindt u veel zaken aangaande uw leefomgeving, nieuws van het wijknetwerk en nog veel meer. Klik hier om de wijkkrant te downloaden. Handig toch? Veel lees plezier. En ………… hij is er niet alleen voor de wijkbewoners ook anderen mogen hem lezen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk