De economie trekt aan en dat zien we ook echt in Nieuwegein

Onlangs is de jaarrekening 2015 gepresenteerd en de plannen voor de nieuwe begroting bekend gemaakt. Behoedzaam omgaan met herstel is het uitgangspunt, maar we merken er in Nieuwegein al veel van. Hierdoor zijn grote nieuwe extra bezuinigingen en belastingverhogingen niet noodzakelijk.

De woningmarkt is aangetrokken. Dat zien we in Rijnhuizen, maar ook in de Blokhoeve en aan de groei van het aantal kantoortransformaties. Een kwalitatief initiatief uit de markt aan de Meentwal (zie foto) is daar een mooi voorbeeld van.

Ook het bedrijfsleven profiteert van de herstellende economie. De grondverkoop op industrieterrein Klooster zet door: zowel de kleinere als de hele grote kavels zijn erg populair. Wethouder Gadella: “In korte tijd is er voor vele miljoenen euro’s grond verkocht. Goed dus voor de werkgelegenheid in Nieuwegein”. De werkgelegenheid is de afgelopen periode gestegen van 39.000 arbeidsplaatsen naar meer dan 41.000.

Ook de kantorenleegstand is verder afgenomen ook door bedrijfsmatige verhuur. Bedrijven als KWR en Geberit timmeren ook stevig aan de weg met product en architectuur prijzen.

De regio zet stappen in de richting van een stevige positionering. Samenwerking op internationale acquisitie, en een regionale ruimtelijk economische koers. De regio “groot Utrecht” is de meest competitieve regio in Europa. Door samenwerking is daar nog meer uit te halen.

De aantrekkende economie en de daardoor verbeterde positie van het rijk (en daardoor weer de gemeentelijke financiën), geven ons een nieuw perspectief voor de komende jaren. In 2017 dienen nog diverse reeds geplande bezuinigen gerealiseerd te worden. De jaren daarna vertonen flinke verbeteringen, waardoor grote nieuwe extra bezuinigingen en belastingverhogingen niet noodzakelijk zijn. Behoedzaamheid blijft geboden want de vasthoudendheid van de afgelopen jaren lijkt zich nu uit te betalen. Gelukkig ontstaat er ook ruimte voor noodzakelijke investeringen, zoals: het aantrekkelijk en veilig houden van buurten, City-marketing, de binnenstad, het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid maar ook in de grote zorgopgave waarvoor we samen met de stad staan. Nieuwegein is een vitale stad en kan dat zo ook blijven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk