De betrokkenheid met mijn stad – Deel 3

Het bekendste project van de afgelopen paar jaar binnen onze gemeente, waar iedereen direct of indirect mee te maken heeft gekregen, is “Nieuwegein Kiest.” Ofschoon het niet als zodanig werd gepresenteerd, was het feitelijk een grote bezuinigingsoperatie.Publieke voorzieningen, zoals de bibliotheek, de Kom en de Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) en de Sport moesten hun begroting flink aanpassen en dat kwam hard aan. Vele vrijwilligers hebben nog een poging gedaan om het tij te keren door in te spreken tijdens de commissie Sport Ontmoeting en Cultuur (SOC) en te pleiten voor de goede zaak. Helaas voor hen waren de inspannningen grotendeels tevergeefs.Door de grote brand in de Baten ontbreken er in Batau-Noord momenteel een aantal fundamentele voorzieningen en is er een lelijke open plek ontstaan tussen de bestaande bebouwing. In de grote omtrek van Batau is geen bibliotheek meer te vinden, terwijl er wel degelijk dringend behoefte aan is. Ik ben het dan ook volledig eens met de bewoners, die vinden dat er snel een bibliotheek terug zou moeten komen. Ook de gymzaal is bij de brand verdwenen, maar gelukkig zijn er nu plannen in een ver gevorderd stadium om een zaal te bouwen naast de scholen aan de Heemraadsweide, al zet de Stichting de Baten de gemeente onder druk door aan die zaal allerlei extra eisen te stellen.Het buurthuis het Klokhuis, dat ook in rook is opgegaan, is inmiddels samen met dat van Batau-Zuid in de voormalige TimeOut voortgezet als buurthuis Feniks, waar het ook weer gezellig toeven is met dank aan de vele vrijwilligers die dat met hard werken mogelijk hebben gemaakt. Met het noemen van de vrijwilligers kom ik op de belangrijkste steunpilaar van “Nieuwegein Kiest.”Zonder extra inzet van vrijwilligers is het project tot mislukken gedoemd. Als alle onbetaalde krachten in Nieuwegein het er massaal bij zouden laten zitten, dan zou er echt een groot probleem ontstaan in de sector Welzijn.Leefbaar Nieuwegein vindt, dat de vrijwilligers gekoesterd moeten worden en heeft grote waardering voor al die mensen, die vele vrije uren in dienst van de gemeenschap stellen. We zouden als gemeente een duidelijke blijk van waardering moeten geven aan al deze vaak anonieme mensen. Zeker nu het rijk met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ook aanspraken gaat maken op vrijwilligerswerk. Er wordt steeds geroepen: Er is geen geld! Ik ben van mening dat door de juiste prioriteiten te stellen en gerichte controles uit te voeren er veel efficienter gewerkt kan worden.Neem nou bijvoorbeeld de bestemmingsplannen voor Blokhoeve en het toekomstig industrieterrein het Klooster. Beide bestemmingsplannen zijn vernietigd door de Raad van State. Ook op het voorontwerp bestemmingsplan binnenstad viel het een en ander aan te merken.Tijdens een informatiebijeenkomst werden er andere tekeningen gepresenteerd dan wij allen hadden gekregen. Er stonden verkeerde straatnamen in het plan, de bezonningsstudie was onjuist en een Milieu Effect Rapportage (MER) vond men niet nodig. Er werd ons voorgehouden dat het allemaal niet zo erg was.Ik heb er in de commissie binnenstad op aangedrongen dat er een onderzoek zou komen naar de gehanteerde procedures van zulke projecten. Er had op simpele wijze een boel geld kunnen worden bespaard. Het bestemmingsplan het Klooster is vernietigd, vanwege het niet ter inzage leggen van de stukken. Bij het bestemmingsplan over de Blokhoeve was er sprake van een bevoegdheidsgebrek. De gemeente was hierover vroegtijdig op de hoogte gesteld volgens de Raad van State en had dus de mogelijkheid gekregen om het bestemmingsplan bij te stellen.Door dit te verzuimen werd ook dit plan vernietigd. Het voorontwerp bestemmingsplan binnenstad was een hele klus, waarbij iedereen best begrijpt dat voor zo’n project tijd nodig is. Wat ik echter niet begrijp en u volgens mij ook niet, is dat als je merkt dat er fouten gemaakt zijn gewoon door gaat op de oude weg zonder even uit te zoeken waardoor het fout gegaan is. Volgens mij moet je van fouten leren en ze niet steeds herhalen. Pas dan kun je een hoop geld besparen of tenminste voorkomen dat de kosten vele malen hoger worden dan oorspronkelijk voorzien was.Als u dit onderzoeksrapport wilt lezen kunt u contact met me opnemen j.verbeek@planet.nl.De luchtkwaliteit staat op dit moment volop in de belangstelling. Op nationaal niveau krijgt het nu de aandacht, die het verdient. Bij de gemeente hebben we er al langer op aangedrongen milieuzaken serieus te nemen. De Batauweg in de wijk Batau staat in de landelijke top tien van slechte luchtkwaliteit. Een paar jaar terug zijn er al metingen gedaan, waaraan men kon zien dat de luchtkwaliteit van de gemeente er niet bepaald op vooruit ging. Er werd toen lakoniek op gereageerd naar Leefbaar Nieuwegein. Nu wordt er volop over gesproken.Het college legt de schuld bij de Minister van Milieu, dat men niet door kan met de ontwikkeling van de binnenstad. Ik ben altijd voorstander geweest van een kleinschalige aanpak. Op die manier zou je het overzicht kunnen behouden en de kosten in de hand houden en niet in de laatste plaats iets opbouwen. Met de door het college gekozen aanpak rijzen de kosten de pan uit en staat er in de binnenstad nog steeds geen nieuwe bebouwing.Tot volgende week!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren