Dag van de Toekomst

“Wanneer is de volgende keer dat we mogen meedenken?”, “Heel inspirerend”, “Een fantastische dag”. Bijna alle ruim tweehonderd bezoekers van de Dag van de Toekomst melden bij vertrek spontaan hoe ze de dag hebben ervaren. Zo’n vijf uur hebben ze in groepjes nagedacht over de toekomst van Nieuwegein. Aan de hand van zes thema’s werd gesproken over wat mensen belangrijk vinden voor de stad in 2025.

Nicole van Nimwegen, inwoner van Nieuwegein en lid van de denktank voor het project Toekomstvisie: “wat opvalt vandaag is dat de nadruk ligt op wat we kunnen verbeteren in plaats van wat anders moet. En dat we de sterke punten van Nieuwegein moeten behouden en versterken zoals het groen, de voorzieningen en de bereikbaarheid. Dat zouden we best wat meer mogen uitdragen”. Ook de behoefte aan ontmoetingsplekken voor jong en oud kwam vaak terug. De Nieuwegeinse Annelies de Jong daarover: “we zijn op zoek naar pleister-plaatsen waar mensen elkaar op een natuurlijke manier kunnen ontmoeten. Dit vergroot de saamhorigheid”. Tot slot bleek er grote bereidheid zelf richting te geven aan de eigen woon– en leefomgeving. Een bezoeker zei daarover: “We moeten de power in de gemeente optimaliseren. En de power zit bij de mensen zelf”.

De komende weken bestudeert de gemeente alle opgehaalde ideeën. Aan de hand van deze ideeën worden circa drie toekomstrichtingen voor Nieuwegein opgesteld. Die richtingen worden in het najaar wederom besproken met inwoners en ondernemers. Aan het eind van het jaar wordt de voorkeursrichting als ‘Toekomstvisie’ voorgelegd aan de gemeenteraad. Als er daarna belangrijke beslissingen worden genomen voor de stad, gebeurt dat op basis van de speerpunten uit de Toekomstvisie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren