D66 Nieuwegein on tour!

D66 Nieuwegein is volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe verkiezingsprogramma en zijn zeer benieuwd naar de ideeën en gedachten van de Nieuwegeinse inwoners ten aanzien van het te voeren beleid van het gemeentebestuur.

Om de Nieuwegeiners de gelegenheid te geven hun wensen en verlangens voor de komende vier jaar kenbaar te maken, zoekt D66 Nieuwegein de bevolking op. Op een zevental achtereenvolgende zaterdagen zal D66 Nieuwegein tussen 12.00 en 15.00 uur telkens één van de winkelcentra aandoen. Zij zijn duidelijk herkenbaar aanwezig. Aan de hand van stellingen willen zij met belangstellenden in discussie over diverse onderwerpen, en tevens wordt men uitgenodigd eigen ideeën en suggesties aan te dragen.

Het resultaat van deze D66 – tour zal mede als basis dienen voor het verkiezingsprogramma zoals dat eind van dit jaar door de ledenvergadering van D66 Nieuwegein zal worden vastgesteld.

De start van de tour is zaterdag 29 september jl. geweest met een bezoek aan winkelcentrum Nedereind. De overige data vindt u op de website van de D66 Nieuwegein. De eerst komende bezoek is op 6 oktober op het winkelcentrum Muntplein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk