Coronacrisis raakt ombouw Regionale Tramlijn

De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor de vernieuwing van de tramlijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Op de bouwplaats worden uit oogpunt van veiligheid alleen nog maar kleinere werkploegen toegelaten. Bouwvakkers moeten zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand houden, wat ingrijpende gevolgen heeft voor het werk. De provincie is blij met het aanpassingsvermogen van de opdrachtnemers. Maar het blijft een uitdaging om het werk op tijd uit te voeren.

Zo is de fabriek van de Spaanse leverancier van de trams vanwege de corona-epidemie gesloten en kunnen trams niet op tijd worden geleverd. Dit alles zet de planning van het project onder forse druk. Er moet rekening mee worden gehouden dat de vernieuwing van de tramlijn als gevolg van verschuivingen niet volledig klaar is op de geplande datum: 20 augustus 2020.

In de Statenbrief van het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten zijn de belangrijkste risico’s benoemd die sinds de uitbraak van het Coronavirus zijn opgetreden bij dit project. De vernieuwing van de tramlijn staat aan de vooravond van start uitvoering. Momenteel is aannemer BAM Infra B.V. actief op en langs de tramlijn in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein met verschillende voorbereidende werkzaamheden. Voor dit werk zijn al extra dagen ingepland, rekening houdend met de restricties die moeten worden opgevolgd aan de hand van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit werk is bedoeld als opmaat voor de daadwerkelijke vernieuwing van de tramlijn die staat ingepland voor de periode 30 mei – 20 augustus 2020.

BELANG REIZIGERS ZOVEEL MOGELIJK CENTRAAL
De provincie Utrecht is samen met de aannemer volop aan de slag om de impact van de coronamaatregelen in beeld te brengen. Er moet rekening worden gehouden met een aangepaste planning. Daarom brengt de provincie nu verschillende alternatieve scenario’s in beeld voor dit renovatieproject. Gekeken wordt zowel naar beheersmaatregelen voor het opvangen van de risico’s als het beste alternatief voor de huidige aanpak van dit werk. Daarbij wordt niet alleen meegenomen wat binnen de beschikbare tijd technisch mogelijk is of financieel haalbaar, maar staat het belang van de reizigers en een goed openbaar vervoer zoveel mogelijk centraal.

HELDERE KEUZES
In de brief geeft het college van GS aan dat gegeven de druk op het project heldere keuzes moeten worden gemaakt. De verwachting is dat voor enkele onderdelen van de tramlijn reizigers langer gebruik moeten maken van tramvervangend busvervoer. Het streven is om de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk in goede banen te leiden. De provincie Utrecht zal in de tussentijd met reizigersbelangenorganisatie ROCOV overleg voeren over zaken als de toegankelijkheid van de tramhaltes voor mindervalide reizigers. In de nieuwe opzet houdt de provincie ook rekening met extra werkzaamheden die oorspronkelijk niet waren voorzien. Zo zal in IJsselstein een damwand langs een deel van de trambaan moeten worden geplaatst om de slappe bodem meer draagkracht mee te geven voor de nieuwe trams die met de reizigers aan boord aanmerkelijk zwaarder zijn dan de oude SIG-trams.

PROJECT VERNIEUWING REGIONALE TRAMLIJN
Het project ‘vernieuwing regionale tramlijn’ voorziet in een ombouw van het verouderde tramsysteem op de lijn Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. De trambaan is na dertig jaar gebruik aan vervanging toe. Om reizigers een veilige en comfortabele reis te blijven bieden, vernieuwt de provincie Utrecht deze lijn. Daarom zijn nieuwe trams besteld met meer capaciteit en comfort. Alle perrons van de haltes tussen Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Nieuwegein-Zuid/IJsselstein-Zuid worden verlaagd en verlengd. Dit is nodig om de perrons passend te maken voor de nieuwe trams. De trambaan in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vrijwel geheel vernieuwd. Eindresultaat is dat reizigers in de regio Utrecht zonder overstap vanuit Nieuwegein en IJsselstein kunnen doorreizen in de nieuwe trams en over vernieuwd spoor naar Utrecht Science Park. Vanaf dat moment is er één doorgaande verbinding met nieuwe trams over het gehele traject.

VERVOLG
Na het uitwerken van de scenario’s neemt al de provincie Utrecht een nader besluit over de vervolgaanpak en de planning van dit project. Alle werkzaamheden aan de trambaan, die momenteel in voorbereiding en uitvoering zijn, gaan in de tussentijd gewoon door.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren