Convenant ‘Aanpak Huurachterstanden’

In de pilot Vroeg Eropaf! kregen 231 huurders met een betalingsachterstand in 2015 bezoek van de woningcorporatie en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Door vroegtijdig in gesprek te gaan met huurders werd geprobeerd verder oplopende schulden te voorkomen. Ruim 80% van de huisbezoeken had een positief resultaat; de huur werd alsnog betaald, er werd een betalingsregeling getroffen of er werd een andere afspraak gemaakt. Met de ondertekening van het convenant voor de aanpak van huurachterstanden zetten WIL, de Lekstroomgemeenten en woningcorporaties Mitros, Viveste, LEKSTEDEwonen, Provides, Portaal en Jutphaas Wonen de samenwerking en de Vroeg Eropaf! aanpak nu definitief door.

Huurders met een betalingsachterstand in een vroeg stadium bezoeken, blijkt goed te werken. Het voorkomt dat problemen groter worden. Doordat de corporaties en WIL gebruik maken van elkaars expertise, kan snel geschakeld worden. Met de ondertekening van het convenant wordt de proef Vroeg Eropaf! omgezet naar een reguliere aanpak. De betrokken partijen denken hiermee het aantal huisuitzettingen terug te dringen, achterliggende problematiek snel op te sporen en gericht hulp te bieden. Hierbij respecteren zij de privacy van de huurders en handelen zij conform de privacywetgeving.

Het convenant is dinsdag 13 september jl. ondertekend door de voorzitter van het dagelijks bestuur van WIL, de directeuren van de zes woningcorporaties en de wethouders van de vijf Lekstroomgemeenten die verantwoordelijk zijn voor de sociale teams, waaronder Nieuwegein.

In de gezamenlijke pilot gingen medewerkers van de woningcorporaties en WIL op huisbezoek bij 231 huurders. Zij hadden een betalingsachterstand van ongeveer een maand. Met 118 huurders werd een betalingsregeling getroffen en 21 huurders meldden zich aan voor een schuldhulpverleningstraject. 82% van de huisbezoeken heeft een positief effect gehad. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de huur werd betaald, een betalingsregeling getroffen of andere afspraken gemaakt. Mooie resultaten en reden om de aanpak definitief voort te zetten. De proef wees bovendien uit dat er achter de voordeur vaak meer speelt dan alleen financiële problemen. Reden om de sociale (wijk)teams van de gemeenten bij Vroeg Eropaf! te betrekken.

De Lekstroomgemeenten zijn blij met de aanpak waarmee achterliggende oorzaken van huurachterstanden snel worden opgespoord. De professionals zijn getraind in het herkennen van financiële en sociale problematiek. Bovendien hebben zij korte lijnen met instanties en kunnen zij direct doorverwijzen. De stap naar de deurwaarder wordt met deze aanpak niet of pas later gezet. Ook de woningcorporaties zien inmiddels een flinke daling van het aantal huurachterstanden, waarmee woningontruimingen worden voorkomen. Voor hen hét bewijs dat Vroeg Eropaf! werkt.

vroegeropafondertekening2016

Op de foto. Achter: H. Vos (WIL), F. Kool (WIL), E. de Groot (LEKSTEDEwonen), R. Spits (Portaal), B. Lipsch (Jutphaas Wonen), J. Rensen (gemeente Houten), T. Grijpma (Geynwijs Nieuwegein). Voor: C. Verwimp (Viveste), M. Verweij (gemeente Vianen), J. van Everdingen (gemeente Lopik), C. van Dalen (WIL), M. van Beukering (gemeente IJsselstein), B. Staffhorst (Mitros).

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk