Communicatie niet altijd het sterkste punt

Park Ansinghlaan in Nieuwegein ontdoen van 23 bomen en er een bergbezinkbassin plaatsen teneinde overtollig vuil en hemelwater af te voeren. “Een niet toelaatbare aantasting van de door de gemeente ingestelde ecologische verbindingszone én aantasting van ons woon- en leefgenot” aldus de buurtbewoners van Wijkersloot – West, rondom park Ansinghlaan.

Een milieutechnologische maatregel die noodzakelijk is, vindt ingenieur Karstens van bureau voorbereiding van de gemeente. Enorme commotie was het gevolg. Radio- M probeerde arbiter te zijn in een discussie over leefbaarheid, omgangsvormen, behoorlijk bestuur en vertrouwen. PvdA (Herfkens), VVD (Lamers), CDA (Ramcharan)en Groen Links (Van Rooijen) kwamen woensdag 4 april jl. naar de bijeenkomst “bewonerscommissie Wijkersloot-West aan park Ansinghlaan” om constructief mee te praten over de als maatregelen bekend gemaakte plannen rondom Park Ansinghlaan. Lees hier het hele relaas weergegeven door de bewonerscommissie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk