Katern

Column SportID van de week: ‘Zwemveiligheid van kinderen is in het geding’

Vanaf nu schrijft elke week één van de medewerkers van SportID Nieuwegein een column in De Digitale Nieuwegeiner en op pen.nl. En zoals dat kán en mág bij een column kan en mag de medewerker, zonder een blad voor de mond te nemen, zijn of haar (al dan niet gepeperde) mening geven over dat wat opvalt, blij maakt of juist irriteert.

In deze derde column valt de eer te beurt aan Martijn de Klein, functiemanager Zwemzaken, Sport- en evenementencomplex Merwestein.

Martijn de Klein

Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches en sportpark manager van Nieuwegein, zichtbaar in hun oranje zwarte trainingspakken en altijd bezig om iedere inwoner van Nieuwegein te verleiden om in beweging te komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Voorstellen
‘Mijn naam is Martijn de Klein en ik ben al meer dan 25 jaar werkzaam bij Sport- en Evenementencomplex Merwestein. Ik bekleed nu de functie manager Zwemzaken, maar ik heb ook in de schoonmaak meegewerkt en misschien heb ik jou wel zwemles gegeven en ken je me daarvan. Vanuit mijn functie en ervaring heb ik een goed beeld van de ontwikkelingen op zwemgebied die er nu spelen. Het podium van de Digitale Nieuwegeiner wil ik gebruiken om mijn zorgen te delen over te veel kinderen in Nederland en zeker ook in Nieuwegein, die geen zwemdiploma hebben kunnen halen. Hierdoor is de zwemveiligheid van kinderen in het geding.’

Oorzaken
‘Waarschijnlijk heeft deze daling (onder andere) te maken met de sluiting van zwembaden vanwege coronamaatregelen. Hierdoor hebben kinderen minder geregeld zwemlessen kunnen volgen, is de start van de zwemles mogelijk uitgesteld en hebben kinderen minder mogelijkheden gehad om een zwemdiploma te halen. Als we naar de cijfers kijken zien we een duidelijke daling. Volgens het Mulier-Instituut heeft in het jaar 2020 maar liefst 9 procent van de 6-16-jarigen geen zwemdiploma. 32 procent van de 6-16-jarigen heeft het volledige Zwem-ABC.’

‘Tussen 2018 en 2020 is het aandeel kinderen zonder diploma toegenomen (van 6% naar 9%) en het aandeel kinderen dat voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (zwemdiploma C) is afgenomen (van 36% naar 32%). Dit klinkt misschien niet als een grote daling, maar elk kind zonder zwemdiploma of met minder zwemvaardigheid is er één te veel. Overigens ben ik van mening dat bovenstaande niet de enige reden is dat er (te veel) kinderen zijn die geen zwemdiploma hebben of een mindere zwemvaardigheid. Wat opvalt is dat de motorische ontwikkeling van kinderen achteruitgaat. Ze spelen minder buiten, zijn minder bezig met sport- en bewegen etc. Hierdoor verloopt het natuurlijke proces om motorische vaardigheden te ontwikkelen minder snel. Daarnaast wordt zwemles ook nog wel eens gezien als iets wat moet, niet als iets wat levensreddend en cruciaal is voor een kind. Zwemles zou een prominentere rol in het leven van kinderen, de maatschappij en het onderwijs moeten krijgen.’

Zwemdiploma
‘Het behalen van een zwemdiploma is geen gemakkelijke opgave en dat is maar goed ook! Want het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen voldoende zwemveilig worden en zich kunnen redden in ons waterrijke land. Water is dan ook overal om ons heen en een ongeluk zit in vaak een klein hoekje. Daarnaast gaan we in Nederland met warm massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen en de zee, waarbij er natuurlijk ook mogelijkheden tot verdrinking zijn. Het is daarom van groot belang dat zowel kinderen als volwassen over een goede zwemvaardigheid beschikken. Vaak hoor je mensen met een kind op zwemles vaak zeggen ‘wat ze tegenwoordig allemaal moeten kunnen, dat hoefde wij vroeger niet’. Dat de eisen van tegenwoordig een stuk zwaarder zijn, weten de meeste mensen dan ook wel. Maar waarom is dat eigenlijk? En waarom zijn er tegenwoordig meerdere diploma’s? Alles is in beweging en ontwikkeld naar een hoger niveau, zo ook het zwemonderwijs.’

Oproep
‘Laten we met elkaar het doel blijven nastreven om elk kind minimaal een zwemdiploma en het liefst het volledige Nationale Zwem-ABC te laten halen. Zo vergroten we de zwemveiligheid en verminderen we de kans op verdrinking. Ieder kind in Nieuwegein en natuurlijk in heel Nederland, verdient het om een zwemdiploma te halen. Daarom zijn we nu een leuk concept aan het ontwikkelen (speciaal voor het basisonderwijs in Nieuwegein) met als doel dat iedereen die naar het middelbaar onderwijs gaat een zwemdiploma heeft.’

‘Uiteraard gaan bij ons leren en plezier samen, hier kom ik de volgende keer op terug. Vaak worden zwemlessen aangeboden voor alle leeftijden. Heb je nog geen zwemdiploma, of heb je (nog) niet het volledige zwem-ABC, dan wil ik je hierbij oproepen: haal je zwemdiploma(s). Zwemveiligheid is cruciaal!’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk