Column Herman Troost (VSP): ‘Uit de Raad 2019-1’

Altijd wel spannend die algemene beschouwingen. De partijen kunnen laten zien of ze hun huiswerk gedaan hebben en in deze nieuwe raadsperiode enige vorm van vernieuwing kunnen presenteren. Enerzijds lastig want het nieuwe college is nog maar kort actief. Anderzijds is er voldoende ammunitie voorhanden. Zo zijn daar de najaarsnota en de programmabegroting. Het eerste stuk geeft een overzicht van de resultaten van het eerste halfjaar 2018. Het tweede omvat de begroting voor de periode 2019 – 2012. Neem daarbij de nog vers in het geheugen liggende verkiezingsprogramma’s en er is een wereld vol met mogelijkheden om een stevige discussie aan te gaan; tussen partijen onderling en partijen en het college. Het is niet voor niets dat de vergadering om 14 uur begint en tegen middernacht moet eindigen.

Het simpele feit dat er nauwelijks een inwoner van Nieuwegein aanwezig was, sprak overigens boekdelen. Of kort gezegd: “Belangstelling nul.” Dat kan twee oorzaken hebben. Of de inwoners denken dat het wel goed gaat met de stad en laat die politici dan maar ploeteren. Of men weet dat het een langdradige affaire is waar misschien nog wel een spannende discussie uit voort kan komen mede veroorzaakt door een paar moties.

Helaas dat was deze keer niet het geval. Met een begroting voor de komende vier jaar van ruim 195 miljoen en inkomsten van rond 180 miljoen is er toch meer te bespreken dan een stel prietpraat moties. De begroting is volgens de regels gemaakt. Maar van de gemiddelde partij verwacht je dan toch wel vragen over reserves en de potjes die gebruikt gaan worden om dat bedrag van 15 miljoen de komende vier jaar te overbruggen.

Maar we kregen te maken, afhankelijk van de politieke kleur en al dan niet deelname aan het college, met lofzangen richting dat nauwelijks op stoom zijnde college en de fantastische ontwikkelingen van Nieuwegein. U kent het rijtje wel: “Wonen, zorg, veiligheid, groene wijken, duurzame toekomst, enz. enz.” Elke partij werkt natuurlijk naar haar kunne.

Onverwachts verbazingwekkend was het aantal moties gaande van de motie kinderburgemeester, hulp aan de inwoners om de juiste sticker op de brievenbus te krijgen of onderzoek daarnaar, en verder bespaar ik het u maar. Hoe al wensen van het collegeprogramma uitgevoerd en betaald gaan worden, bleef verborgen.

In de raadsvergadering van 24 januari kwam een eerste indicatie over de plannen achter het college programma. En zoals in Nieuwegein gebruikelijk werden de wensen van de inwoners, zoals eerder bij ‘Nieuwegein kiest, lange termijn visies, enquêtes,en verkiezingsbeloftes’ netjes opzij geschoven. Dat werd duidelijk zichtbaar door het in de maak zijnde bestemmingsplan voor de Batau. Deze redelijk groene wijk zag op de kaarten het geplande groen opeens vervangen door grijs. En dat grijs staat dan voor wonen, parkeren verkeer, water,enz.

Wanneer dat plan goedgekeurd wordt, kan er zomaar opeens groen verdwijnen en daarvoor woningbouw in de plaats komen, of andere plannetjes. Al die partijen die groen zo hoog in het vaandel hebben, stemden als mak stemvee voor het voorstel. Maar ja wat wil je met al die tekorten van onze gemeente die recentelijk weer vergroot door de scheuren in de bovenste twee verdiepingen van de parkeergarage van De Kom.

Er zit gewoon niets anders op voor onze bouwwethouder dan het groen van onze stad te kapitaliseren. Het AD vertelde afgelopen vrijdag dat de stad Utrecht en 15 omliggende gemeentes, de zogenaamde U16, onder leiding van onze Hans Adriani aan de slag gaan om in de komende negen jaar 7000 extra huurwoningen op te leveren, verspreid over de hele provincie. Nieuwegein houdt zich aan dat soort afspraken, mede geholpen door de rol van onze bouwwethouder, het geldgebrek van de gemeente en de raad waarin de collegepartijen praktisch altijd ja knikken. Wij zijn benieuwd welk percentage van die 7000 woning Nieuwegein in haar groen mag plannen en hoe onze stad er daarna uit gaat zien.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk