Column CDA Nieuwegein: ‘Samen werken aan een beter Nieuwegein’

De jaarwisseling heeft telkens weer iets magisch. We gaan een tijdsgrens over. En bewust of onbewust maken we goede voornemens. In het nieuwe jaar willen we het anders en beter aanpakken. In ons gezin, ons werk of waar dan ook. De jaarwisseling is een moment van bezinning die iedereen op zijn eigen manier beleeft. Een moment stilstaan bij waar je in je leven mee bezig bent, alleen of met de mensen om je heen, geeft een basis voor andere keuzes. Een nieuw jaar, een nieuwe koers?

In de gemeentepolitiek is dat moment van bezinning al wat vroeger begonnen. De meeste politieke partijen zullen hun verkiezingsprogramma’s inmiddels klaar hebben. Ook het CDA verwacht binnenkort het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te publiceren. Al rond de zomer hebben we stilgestaan bij onze inzet in de afgelopen jaren. En van daaruit hebben we onze keuzes voor de komende jaren opgeschreven. Op 21 maart 2018 vragen we uw steun voor onze ambities voor een beter Nieuwegein.

Samen met u wil het CDA ook de komende jaren blijven werken aan een betere stad. Zo blijven bewoners ons benaderen over de kwaliteit van wegen, fiets- en voetpaden. Het onderhoud van het vele groen in de wijken, waar we met elkaar zuinig op willen zijn. En voldoende goede en betaalbare huizen voor een ieder die graag in Nieuwegein wil (blijven) wonen. Maar ook voldoende goede speelvoorzieningen en schoolgebouwen voor onze kinderen. De manier waarop we in de stad met elkaar samenleven en nieuwe inwoners welkom heten. De aanpak van inbraken in woningen en auto’s. En zorg en ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht hun plek in de samenleving of op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Allemaal onderwerpen waarin het CDA de komende jaren samen met de inwoners verder wil werken aan een beter Nieuwegein.

Gerben Horst

Voor het CDA ligt aan de basis van dit alles een stad waarin we niet langs elkaar heen leven maar met elkaar samenleven. Waar binnen de onderlinge verbondenheid ook ruimte is voor elke inwoner om zichzelf te kunnen zijn. Waar we met elkaar zoeken en vormgeven naar het grotere wij, waarover Koning Willem Alexander sprak in zijn recente Kersttoespraak. Wat verbindt ons met elkaar in onze straat, buurt, wijk en stad? Het CDA geloof dat we als inwoners elkaar nodig hebben. Dat begint met elkaar te kennen in de straat waar we wonen. We geloven dat het oplossen van veel problemen in de buurten en wijken begint met het elkaar kennen en durven aanspreken op de plek waar we wonen. Kent u uw buren? Blijft het slechts bij ‘hallo’ of spreekt u elkaar regelmatig?

De gemeente is voor veel zaken in Nieuwegein verantwoordelijk. Maar het CDA geloof dat we veel zaken in onze eigen buurt juist beter samen kunnen aanpakken dan het volledig aan de gemeente over te laten. Laten we in het nieuwe jaar beginnen om met elkaar de schouders er onder te zetten. Samen als inwoners werken we aan een betere buurt, een betere wijk, een beter Nieuwegein.

Gerben Horst
Lijsttrekker CDA Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk