Column burgemeester Frans Backhuijs: ‘Afscheid en welkom van raadsleden’

‘Op 29 maart was de laatste vergadering van de gemeenteraad in oude samenstelling. Ik heb de raadsleden mogen toespreken die afscheid namen. Allemaal mensen die met veel passie een bijdrage leverden aan het bestuur van onze stad. De afgelopen vier jaar heeft de raad belangrijke besluiten genomen over de toekomst van Nieuwegein, onder andere over woningbouw, verkeer, energietransitie, milieu, zorg, sport en economie. Dank daarvoor is op zijn plaats. De raadsleden Martin Monrooij, Henk-Jan Schat en Mark Snoeren mocht ik blij maken met een Koninklijke Onderscheiding voor hun lange inzet.’

‘Afscheid nemen is ook welkom heten van nieuwe leden van de gemeenteraad. Op 30 maart heb ik de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd met 19 nieuwe leden die met veel enthousiasme beginnen aan het werk in de gemeenteraad. De afgelopen week en ook de komende weken worden de nieuwe raadsleden in snel tempo geïnformeerd over alles wat er speelt in onze stad. Maar als raadslid hoor je het liefst via contacten met Nieuwegeiners wat er in de stad speelt. Ze kunnen dat gebruiken in het debat of kunnen aan de inwoners uitleggen hoe het zit. U zult de raadsleden de komende vier jaar vast tegenkomen in de stad. Maar u kunt ze ook actief opzoeken wanneer u uw mening wilt geven of vragen heeft.’

‘De oorlog in de Oekraïne blijft helaas doorgaan. Ook in Nieuwegein vangen we mensen op uit Oekraïne. Dat doen we in een gebouw aan de Luifelstede en binnenkort ook in het gebouw van Altrecht aan de Rembrandthage. Er zijn ook Nieuwegeiners die mensen thuis opvangen. Ik zie dat veel mensen in onze stad zich aanmelden als vrijwilliger om te helpen. Daar ben ik trots op en ik wil iedereen die een bijdrage levert hartelijk danken. Nieuwegein laat zich zien als een gastvrije gemeente.’

Burgemeester Frans Backhuijs

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk