College stelt visie klimaatadaptatie voor: Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in?

Meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes en meer hete zomerse dagen en nachten. Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt van veel factoren af, maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval steeds extremer. De vraag is: Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in? Daarom heeft het college van B&W de visie klimaatadaptatie vastgesteld, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten: “Dat het klimaat verandert, en dat het negatieve gevolgen kan hebben, is tegenwoordig geen vraag meer. Hittestress en watertekort, extreme buien, we ervaren het steeds vaker. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in Nieuwegein, moeten we stap voor stap investeren in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Maar ook inwoners en ondernemers kunnen eraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of een watervriendelijke tuin.” Deze aanpak heet ‘klimaatadaptatie’ en doen we niet alleen maar samen met de provincie, waterschappen en het Rijk.

De gemeente zal voor de openbare ruimte zoveel mogelijk de combinatie zoeken met andere projecten, zoals het stadsvernieuwingsprogramma Betere Buurten, nieuwe speelplekken of riolering. “Te denken valt aan een groene inrichting van pleintjes, en woonbuurten, waterdoorlatende bestrating en extra mogelijkheden creëren voor waterberging in de wijk.”

Besluitvorming
Op 27 september wordt de visie besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu. In deze commissie worden raadsleden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de visie aan wethouder Marieke Schouten. Daarna staat de visie op de agenda voor besluitvorming in de raadsvergadering van 11 oktober. Nadat de visie wordt vastgesteld gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma.

One thought on “College stelt visie klimaatadaptatie voor: Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in?

  1. john

    wat te denken van het leegzuigen van de putten in de straten?
    onze parkeerplaats staat bij regen steeds weer onder water.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren