COLLEGE, SPEEL GEEN WOORDSPELLETJES MET SERIEUZE BURGERS!

Afgelopen woensdagavond 11 februari stond de initiatiefverordening van de GROEP MEESE geagendeerd bij de commissie ABZ. Het college had hier haar eigen advies bijgevoegd. Bijna alle partijen gaven veel lof en waardering voor Meese en tegelijkertijd spraken ze hun afkeuring uit over het uitgebrachte collegeadvies. Hierbij leest u mijn bijdrage, overigens heb ik de initiatiefverordening aangehouden daar de wethouder heeft toegezegd in april 2009 met een evaluatieverslag te komen en ons initiatief mee te nemen bij de nieuwste versie van "Wijk op Maat" (die afgelopen november 2008 unaniem naar de prullenbak werd verworpen). Geachte voorzitter, aanwezigen: ik heb natuurlijk de adviesbrief van het college goed gelezen en bestudeerd. Beste mensen, woordspelletjes horen niet gespeeld te worden met serieuze burgers, ook al is het de oppositie in de gemeenteraad! -1- Eerst ga ik in op het verschil tussen een verordening en een convenant: Een verordening is een besluit van algemene strekking. Een verordening kan een regeling zijn voor iedereen, ook voor de opsteller en beslisser van de verordening, binnen de gemeente en waarvan de strekking vaak tot doel heeft de gemeente als gemeenschap leefbaar te houden voor iedereen. De gemeenteraad is dus bevoegd gemeenschappelijke regels vast te stellen die de verhouding tussen burger en gemeente regelt. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de gemeente, evenals de burger, verplicht is zich te houden aan de regels binnen deze verordening.Bij het sluiten van een CONVENANT verklaren partijen ieder op eigen wijze en waar mogelijk gezamenlijk zich in te spannen voor het bereiken van een tezamen afgesproken vrijblijvend doel. -2- Ten tweede meneer de voorzitter vind ik het dieptriest dat het college met drogredenen tracht de aandacht af te leiden van wat er werkelijk wordt gevraagd, namelijk een gemeente die zich behoorlijk gedraagt ten opzichte van de bevolking en burgers de kans geeft mee te praten over alle problemen betreffende hun woongebied treffende. Afgelopen november 2008 werd in ABZ het collegevoorstel “Wijk op Maat” besproken en door 11 v/d 12 partijen op inhoud naar de papierversnipperaar verwezen. Nu ligt dit voorstel er, maar gaat het college NIET om valide op inhoud van beleid gebaseerde redenen het voorstel verwerpen. Meneer de voorzitter, eigenlijk ben ik boos dat een instantie die zelf eerder niet in staat gebleken is om een goed deugdelijk wijkvoorstel te produceren, nu op deze wijze poogt een transparant, deugdelijk, juridisch voorstel de grond in te boren. -3- Afsluitend wil ik nog kort ingaan op de achtergronden van deze verordening.. Groep Meese ontvangt veel geluiden over de moeilijke hanteerbaarheid van het huidige convenant. Het college bevestigt deze stelling in haar eigen advies met de woorden “zowel de gemeente als de wijkplatforms zijn van mening dat het convenant bijstelling behoeft, omdat de afspraken in het convenant niet meer aansluiten op de actualiteit”. De afgelopen tijd hebben we geluiden van grote onenigheid gehoord van onder andere wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot , wijknetwerk Blokhoeve met een petitie,  wijknetwerk Zuilenstein die aangaf “Ik heb nu het idee dat je als vrijwilliger niet serieus genomen wordt”, wijknetwerk Galecop die uit onmacht zelfs een actiecomité hadden opgericht en natuurlijk wijknetwerk Hoog Zandveld-Zandveld-Lekboulevard. Uit onderzoeken van het Verwey-Jonker instituut aangaande wijknetwerken kwam naar voren dat en ik citeer “om wantrouwen en cynisme te voorkomen is het van belang dat er bij bewoners helderheid bestaat over de status”. Wat ook niet gerealiseerd is in dit convenant, is de geschillenprocedure. Een goede opzet van wijknetwerken was een hot-item in verkiezingsprogramma’s van onder andere de huidige coalitiepartijen. Ergo: Het staat zelfs herhaaldelijk pontificaal vermeld in het collegeakkoord. Gelet het collegeakkoord en de roep uit de samenleving om te komen tot een adequatere wijknetwerkconstructie, neem ik aan dat de huidige collegepartijen dit wijknetwerkvoorstel ondersteunen. Voor diegenen die nog steeds denken dat wijknetwerken een status aparte hebben: wijknetwerken vallen wel degelijk onder de gemeente: De gemeente heeft de wijknetwerken van bovenaf een opgelegde opdracht gegeven tot verzelfstandiging van de wijknetwerken(september 2007) en komende 23 maart is er een besloten bijeenkomst van het college met de wijknetwerken waar de participatienota betreffende inspraakbevoegdheid gesproken wordt. Het huidige wijknetwerkbeleid met dit convenant leidt tot onrust, onvrede en wanhoop.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: