College reageert op plan Corio

Het college van B & W heeft haar officiële reactie gegeven op de planuitwerking van Corio voor het oostelijke deel van de binnenstad. Hoewel het college vindt dat er zeker positieve aspecten aan het plan zitten, is er een aantal planologische, stedenbouwkundige en met name financiële bezwaren die de acceptatie van het plan in de weg staan.

Het meest belangrijke bezwaar van het college betreft het aantal woningen dat Corio van plan is te bouwen. Dit aandeel ligt bijna 40% lager dan de gemeente in het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) voor dat gedeelte van de binnenstad heeft opgenomen. Met minder woningen in de binnenstad worden de doelstellingen uit het IOB niet bereikt, op stedenbouwkundig gebied maar vooral op financieel gebied. Ook een aantal andere financiële posten maakt dat de planuitwerking van Corio minder opbrengt dan de gemeente op grond van het IOB verwacht.

Ondanks de bezwaren tegen de voorgestelde planuitwerking voor het oostelijke centrumgebied wil de gemeente graag met Corio om de tafel om naar een oplossing te zoeken voor de genoemde knelpunten. Het college heeft Corio inmiddels voorgesteld om, conform de inspanningsovereenkomst, hierbij de hulp in te roepen van een “onafhankelijke deskundige” die kan adviseren over de verschillende inzichten en argumenten.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: