College Nieuwegein ondanks onzekerheden voorzichtig positief over financiële toekomst

Hoewel er flinke onzekerheden zijn, blijft het college van B&W voorzichtig positief over de financiële toekomst van Nieuwegein. Het college verwacht in het najaar een sluitende begroting voor 2022 te kunnen presenteren. Met een sluitende begroting blijft Nieuwegein ook de komende jaren in staat te investeren in de openbare ruimte, voorzieningen, vergroening, verduurzaming, verkeersdoorstroming en betere dienstverlening. Dat staat in de zogeheten Kadernota die het college deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De onzekerheid komt vooral voort uit onduidelijkheid over de hoogte van de bijdrage die gemeente Nieuwegein van de landelijke overheid ontvangt. De kosten van Jeugdzorg en WMO drukken al jaren hard op de gemeentelijke begroting. Onlangs heeft een arbitragecommissie geoordeeld dat het Rijk fors geld moet bijleggen. Het kabinet heeft inmiddels voor 2022 extra middelen toegezegd. Alleen met voldoende geld van de landelijke overheid is een sluitende begroting voor de komende jaren realistisch.

Uitdagingen
Nieuwegein staat ook voor een aantal andere fikse uitdagingen. De gemeente kent grote opgaven op het gebied van woningbouw, de bereikbaarheid van de stad en de vernieuwing van schoolgebouwen en sportaccommodaties. Het landelijke klimaatbeleid vraagt daarnaast om flinke inspanningen op lokaal en regionaal niveau. Ook de landelijke aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken vraagt mogelijk om extra inzet van gemeentes.

Hetzelfde geldt voor de effecten van corona. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, loopt het aantal besmettingen gelukkig snel terug. De lange termijneffecten van corona op het vlak van armoede, schulden en jeugdzorg zijn echter nog moeilijk in te schatten. Het is nog niet in alle gevallen duidelijk wat de financiële gevolgen van deze uitdagingen zijn voor de gemeente Nieuwegein.

Investeren
Wethouder Financiën Hans Adriani: “In Nieuwegein hechten we van oudsher veel waarde aan een duurzaam evenwichtig financieel beleid. Dat is ook nodig om de komende jaren te kunnen blijven investeren in de vernieuwing van de stad. Voldoende geld van het rijk voor gemeenten is echt een voorwaarde om de begroting op orde te kunnen houden. Met een nog lopende kabinetsformatie en onduidelijkheid over de hoogte van de bijdrage die gemeentes voor de jeugdzorg ontvangen, blijft het spannend of we de begroting in het najaar sluitend kunnen maken.”

Wethouder Hans Adriani

Over de Kadernota
In de Kadernota beschrijft het college de uitgangspunten voor de begroting voor 2022 en verder. Deze begroting stelt de gemeenteraad in het najaar vast. De raad bespreekt de Kadernota op 24 juni en stelt deze op 8 juli vast. Behalve de Kadernota buigt de raad zich ook over de Jaarrekening, het financiële jaarverslag van de gemeente over 2020. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen de besprekingen live volgen via de website van de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren