College neemt kennis van PPC advies bestemmingsplan Het Klooster

Het college heeft kennisgenomen van het advies van 4 september 2002 van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) aan Gedeputeerde Staten over het goedkeuringsbesluit voor het bestemmingsplan Bedrijvenpark Het Klooster 2002 en de ingediende bedenkingen. De belangrijkste elementen uit het PPC-advies zijn:

1. grootte van het bedrijvenpark: 105 ha akkoord

2. haven in de noord-oostpunt: nader onderzoek noodzakelijk

3. windmolens: positionering duidelijker aangeven

4. breedte NRC-zone: gemeentelijke visie akkoord

5. nieuw (specifiek) agrarisch bouwperceel: uitsluiten woning

6. bijgebouwen bij woningen: max 50m2 i.p.v. 75 m2.

Het bestemmingsplan zal op basis van het advies worden aangepast (correctieve herziening).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren