College doet voorstel voor besteding gelden uit REMU-verkoop

Op 10 maart is REMU NV overgegaan in handen van N.V. ENECO. De gemeente Nieuwegein, mede-eigenaar van REMU NV, heeft inmiddels de eerste opbrengsten van deze verkoop ontvangen. Het college wil de totale opbrengst van de verkoop (15,5 miljoen euro) storten in de vrije algemene reserve. De aandelen REMU leverden de gemeente Nieuwegein jaarlijks een bepaald bedrag op (dividend). Met dat bedrag werden reguliere taken van de gemeente gefinancierd. Die inkomsten komen met de verkoop van de aandelen te vervallen.

Het college wil dat compenseren door van de 15,5 miljoen euro 8,5 miljoen euro apart te zetten met als doel daar jaarlijks rente van te krijgen. Dat rentebedrag vervangt het bedrag aan dividend. Omdat de gemeente bezig is te inventariseren welke grote onderwerpen en kostenposten er de komende jaren op haar af komen, wil het college vooralsnog geen bestemming geven aan de overige 7 miljoen euro.

Het voorstel van het college gaat naar presidium met de suggestie het te behandelen in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken op 3 juni, waarna definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van 26 juni kan plaatsvinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren