Twee alternatieven voor Parkhout

Het college heeft het advies van de commissie RIM overgenomen wat betreft het in de inspraak brengen van Parkhout. De commissie vond dat er alternatieven onderzocht moesten worden, zodat mensen keuzemogelijkheden hebben op het moment dat de inspraak van start gaat. Het college heeft besloten om naast het bestaande ontwerp twee alternatieven te onderzoeken, namelijk:

Een eenvoudige aanpak via herasfaltering en eenvoudige snelheidsremmende (busvriendelijke) maatregelen. Uitgangspunt daarbij is dat de aanpassing binnen de bestaande wegconstructie valt. Hierdoor zullen in de varianten beeldkwaliteit en landschappelijk inpassing minder kans krijgen.

Het aanbrengen van een knip in de vorm van een dynamische afsluiting gedurende de gehele dag of de spitsperiodes. Doorgang is alleen mogelijk voor openbaar vervoer en nood/hulpdiensten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren