College doet voorstel regeling Kinderopvang

Met ingang van 1 januari 2005 komt er een nieuwe wet voor de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt onder meer de financiering van de kinderopvang. Uitgangpunt is dat kinderopvang de verantwoordelijkheid is van zowel ouders, als werkgevers en overheid. Voor al deze betrokkenen gaan er zaken veranderen.

Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen van het Rijk een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Daarnaast kunnen hun werkgevers besluiten tot een werkgeversbijdrage. Het college stelt nu voor dat de gemeente als werkgever 1/6 deel van de kosten van kinderopvang betaalt. Als de werkgever van de partner niet bijdraagt in de kosten van kinderopvang, wil het college dat de gemeente als werkgever maximaal 1/3 deel van de kosten van kinderopvang betaalt. Over dit voorstel is overleg geweest met de Ondernemingsraad (OR). Het college legt het voorstel nog aan de OR voor, voor een formeel akkoord. Ook stuurt het college het voorstel nog naar het Georganiseerd Overleg voor advies.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren