Coalitie gaat door zonder Leefbaar Nieuwegein

De fracties van CDA, VVD, GroenLinks en SGP/Christenunie hebben besloten om gezamenlijk verder te werken binnen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein. De coalitie bemenst achttien van de drieendertig raadszetels.

Aan de fracties van Leefbaar Nieuwegein en de daaruit voortgekomen nieuwe partij Onze Nieuwegeinse Samenleving is op dinsdagavond 22 april medegedeeld dat de vier fracties afzien van verdere samenwerking binnen dit College, met deze partijen of één van deze partijen. Ook de andere politieke partijen zijn inmiddels geïnformeerd.

De huidige vier coalitiepartijen hebben besloten te onderzoeken of de huidige taken verdeeld kunnen worden over de thans functionerende vier wethouders. Daarbij kunnen ook inhoudelijke taken worden uitgevoerd door de burgemeester. Het zal dan gaan om politiek minder gevoelige portefeuille onderdelen. Medio mei hopen de fracties inzicht te hebben in het antwoord op de vraag of de werkzaamheden verdeeld kunnen worden op basis van deze vier-plus formule.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk