CDA stelt vragen over spookschepen

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de spookschepen die langs diverse Nieuwegeinse kades liggen. Niet alleen lijkt het hier te gaan om het illegaal achterlaten van plezierjachten. De beroepsvaart heeft hier ook last van doordat ligplaatsen onnodig worden bezet. Het CDA wil weten wat de gemeente tot nu toe aan dit probleem heeft gedaan en nog gaat doen.

Eerder deze week verscheen een bericht op de lokale nieuwssite pen.nl over plezierjachten die her en der in Nieuwegein al tijden illegaal en onbeheerd liggen zonder dat er liggeld voor wordt betaald. Dit verschijnsel is het CDA niet onbekend. CDA-fractievoorzitter Gerben Horst: “Al eerder heeft een betrokken inwoner ons op de spookschepen gewezen. Het CDA heeft toen van de gemeente begrepen dat hier aandacht voor was. Maar ook dat dit vooral de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en het waterschap is. Blijkbaar is er de afgelopen tijd weinig gebeurd in de aanpak van de spookschepen.” Reden dat het CDA hierover nu schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

Het CDA wil van het college weten of ze bekend zijn met het fenomeen spookschepen en wat de gemeente inmiddels heeft ondernemen om nier iets aan te doen. En wat de reden is waarom er blijkbaar niet op wordt gehandhaafd. Verder wil het CDA weten of de gemeente hierin samen optrekt met Rijkswaterstaat en het waterschap, de beheerders van veel van de Nieuwegeinse waterwegen. Tot slot wil het CDA ook weten of er naar oplossingen voor dit probleem elders wordt gekeken, zoals het chippen van boten in de Amsterdamse grachten.

Een ‘weesboot’ of ‘spookschip’ aan de Jutphasestraatweg

 

Bijlage: de door het CDA gestelde schriftelijke vragen aan het college

  • Is het college bekend met het fenomeen spookschepen en wat is er inmiddels door de gemeente Nieuwegein ondernomen om iets aan dit probleem te doen?
  • Klopt het wat in de media staat dat het bij spookschepen vrijwel altijd gaat om plezierjachten die ergens illegaal liggen, de eigenaar niet bekend is en er geen liggeld wordt betaald? Zo ja, waarom wordt hier niet op gehandhaafd zoals dat met andere illegale handelingen ook gebeurd?
  • Een (groot) deel van de waterwegen in Nieuwegein zijn onder beheer bij Rijkswaterstaat en/of Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook op die waterwegen komen spookschepen voor. In hoeverre is er contact tussen de gemeente Nieuwegein en deze twee beheerders over de problematiek van de spookschepen? En wat is er tot nu toe uit dit contact gekomen? Zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld handhaving en wat zijn die afspraken dan?
  • In het artikel wordt verwezen naar een onderzoek door Waterrecreatie Advies. Directeur Steensma van dit adviesbureau verwacht dat het aantal spookschepen/weesboten de komende jaren nog verder zal toenemen door de vergrijzing. Het ontbreken van voldoende punten waar eigenaren hun plezierjacht kunnen laten slopen helpt hier ook niet bij. Is het college bekend met de informatie uit dit rapport? In hoeverre is er met bijvoorbeeld RWS, HDSR en andere waterrijke gemeenten contact over het stimuleren van meer slooppunten voor plezierjachten?
  • De heer Steensma verwijst in het artikel op nlnaar de Amsterdamse aanpak, waar boten sinds 2011 een chip moeten hebben en het handhaven op het niet betalen van liggeld door boten van wanbetalers weg te slepen. Is deze of een andere aanpak eerder door de gemeente, samen met andere betrokken partijen, overwogen? Waarom is tot nu toe nog niet voor deze of een andere vorm van handhaving gekozen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren