CDA-raadslid Horst teleurgesteld over uitblijven veiliger tramoverwegen

Op donderdagavond 13 januari heeft CDA-raadslid Gerben Horst opnieuw vragen gesteld over de veiligheid van de tramoverwegen in Nieuwegein. Deze keer naar aanleiding van de aanrijding op de kruising Richterslaan op 4 januari en de publiciteit daarover erna. De antwoorden maken volgens Horst duidelijk dat er voorlopig nog geen zicht is op concrete maatregelen die de tramoverwegen veiliger maken. Hij vindt dit teleurstellend.

Geen structurele verbeteringen
Bij de recente aanrijding op de tramoverweg Richterslaan was gelukkig alleen sprake van materiële schade. ‘Ik vrees dat dit helaas niet de laatste aanrijding op een tramoverweg zal zijn dit jaar’, aldus CDA-raadslid Horst. Al vanaf 2015 vraagt hij regelmatig aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Nieuwegeinse tramoverwegen. Concreet pleit hij voor het aanbrengen van spoorbomen op de tramoverwegen net als in IJsselstein. Maar ondanks herhaalde oproepen aan de gemeente en de provincie hiertoe, zijn er nog geen structurele verbeteringen op de tramoverwegen aangebracht.

Na de reeks aanrijdingen en grote schade vorig jaar rijden de trams op de Nieuwegeinse overwegen op halve snelheid. Zo moet het risico op ontsporing van de tram en grote schade daardoor worden verminderd. Horst vindt dit echter dat dit geen permanente oplossing kan zijn: ‘Langzamer rijden vertraagt de reistijd en doet afbreuk aan een snelle OV-verbinding met Utrecht CS en IJsselstein. Dat is niet in het belang van Nieuwegein.’

Teleurstellend
Uit de beantwoording van de mondelinge vragen afgelopen donderdagavond door wethouder Eggengoor, werd het duidelijk dat de provincie in het voorjaar met een afwegingskader komt voor de veiligheid van de tramoverwegen. Volgens de wethouder is dat afwegingskader nodig om te bepalen wat gemeente en provincie gaan doen om de veiligheid op de Nieuwegeinse tramoverwegen te verbeteren.

Eerder heeft de gemeente laten weten dat op basis van de geconstateerde afwijkingen een programma wordt opgesteld om optimalisaties aan de tramoverwegen te realiseren. CDA-er Horst leidt daaruit af dat gemeente en provincie voorlopig nog geen concrete maatregelen treffen om de tramoverwegen veiliger te maken.

‘Ik vind dat teleurstellend. Dat afwegingskader hadden ze al veel eerder kunnen opstellen. En dan hadden we nu al op verschillende tramoverwegen verbeteringen in de verkeersveiligheid kunnen hebben. Ik bespeur weinig gevoel voor urgentie bij gemeente en provincie. Blijkbaar moeten er eerst nog meer aanrijdingen plaatsvinden en blijft het risico op meer slachtoffers voorlopig onverminderd bestaan’, aldus Horst.

Schade
CDA-raadslid Horst heeft de wethouder gevraagd om uit te zoeken hoeveel schade de aanrijdingen op tramoverwegen in Nieuwegein de afgelopen jaren hebben gekost. ‘Uit recent onderzoek is gebleken dat de aanrijdingen met forse schade op tramoverwegen in 2021 in Utrecht en Nieuwegein circa 5 miljoen euro schade hebben veroorzaakt. Die publieke middelen had het CDA liever besteed aan de verbetering van de veiligheid van de tramoverwegen, zoals spoorbomen’, aldus Horst. Wethouder Eggengoor zei toe dit uit te laten zoeken, hoewel ze niet kon garanderen dat die informatie uit de afgelopen jaren bekend is.

Blijf zelf opletten
Ten slotte doet Horst nog een oproep aan de Nieuwegeinse inwoners: ‘Los van wat de gemeente en provincie wel of niet doen aan de veiligheid van de tramoverwegen, blijft het nodig om zelf goed op te letten in het verkeer. Dus niet achter het stuur prutsen met je telefoon of iets anders. Helaas hebben we de afgelopen jaren gezien dat een ongeval vaak door onoplettendheid gebeurt!’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk