CDA Kandidaten stellen zich voor!

Op 18 maart a.s. gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en die voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Op de kandidatenlijst van het CDA voor beide verkiezingen prijken twee Nieuwegeinse namen: Willem Wijntjes(nr.11 voor Provinciale Staten) en Mart Hack (nr.7 voor HDSR). Zij willen zich in de komende vier jaar binnen de provincie en het waterschap inzetten voor belangrijke Nieuwegeinse thema’s.

Voormalig gemeenteraadslid Willem Wijntjes (foto) zegt daarover: “De kerntaken van de provincie moeten efficiënt worden uitgevoerd met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het CDA gaat daarbij uit van kansen en mogelijkheden die uit de samenleving komen. De belangrijkste taak voor de Provincie is wat mij betreft verbindingen maken die burgers in staat stelt hun doelen te realiseren. Doelen die maatschappelijk gezien wenselijk en haalbaar zijn. Voorbeelden zijn een goed openbaar vervoer (Tram, Bus en Taxi) in Nieuwegein en aandacht voor initiatieven op het terrein van Cultuurhistorie ( Forten Vreeswijk, Jutphaas en brug Plofsluis).Daarvoor wil ik mij de komende vier jaar graag inzetten”.

De komende verkiezingen op 18 maart zijn ook landelijk van groot belang. De provincies kiezen de leden van de Eerste Kamer en kunnen daarmee het kabinetsbeleid in grote mate beïnvloeden.

Mart Hack, zelfstandig interim- en projectmanager en al jaren ook actief als vrijwilliger binnen de Nieuwegeinse samenleving merkt daarover op: “Samen leven met water.  Met een kritisch oog voor de uitgaven. Inzetten op duurzaamheid en rekening houden met verschillende belangen. Eerlijke verdeling van kosten en betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden bij het werk van het waterschap.  Dat is voor mij een herkenbaar CDA in de verkiezingen voor het waterschap HDSR. Doelen waarvoor ik me de komende vier jaar graag inzet zijn: de Lekdijk, deze is van primair belang voor droge voeten van/in de Randstad; moderne en efficiënte rioolwaterzuivering in Nieuwegein: het milieu sparen tegen zo verantwoord mogelijke kosten en tot slot: op Nieuwegeins grondgebied wordt hard gewerkt aan meer ruimte voor de Lek. Dit biedt tevens extra mogelijkheden voor natuur en recreatie.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk