Handhaven bij bouwoverlast

Om handhavend te kunnen optreden bij overlast ontstaan door trillingen en lawaai bij bouwwerkzaamheden, heeft de gemeente een handelingskader opgesteld. Nu er de komende jaren veel gebouwd en gesloopt gaat worden in de binnenstad, wil de gemeente in het uiterste geval kunnen handhaven. In eerste instantie gaat de gemeente er vanuit dat door goed overleg en voorlichting al veel overlast kan worden verminderd en handhavend ingrijpen niet nodig is. Het handelingskader ligt tot en met 14 oktober 2008 ter inzage in het gemeentehuis maar kan ook hier worden gedownload.Bij de bouw spelen vaak tegenstrijdige belangen een rol. Bewoners ervaren vaak overlast van de bouwwerkzaamheden, terwijl dat voor de bouwbedrijven dagelijkse kost is en zij ook rekening moeten houden met planning en kosten. Daarom is het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wanneer er sprake is van onacceptabele overlast en er handhavend kan worden opgetreden. Het handelingskader gaat daarom uit van duidelijke criteria, waaraan kan worden getoetst én waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk