CDA houdt enquete pilot parkeren Doorslag

Het CDA heeft recent een korte enquete gehouden onder de inwoners in parkeerzone Doorslag zuidoost. Daar loopt sinds april een pilot afschaffing betaald parkeren. Uit de enquete blijkt dat de pilot een groot succes is en dat de meeste bewoners hopen dat het betaald parkeren na beeindiging van de pilot in april 2017 definitief wordt afgeschaft. Deze pilot is de uitkomst van een motie van het CDA en GroenLinks uit december 2014.

Driekwart voor afschaffen betaald parkeren
Op de vraag of de inwoners hopen dat door de pilot het betaald parkeren in hun buurt definitief wordt afgeschaft, antwoordde ruim driekwart positief. CDA-raadslid Horst: “Dat is een heel duidelijke uitspraak van de ondervraagde inwoners uit het pilotgebied. Voor 1 april houdt de gemeente opnieuw een onderzoek onder deze inwoners. Ik verwacht dat dat een soortgelijke uitslag oplevert, en dus dat betaald parkeren in de zone Doorslag zuidoost definitief wordt afgeschaft.”

Geen parkeeroverlast
Tijdens de CDA-enquete bleek dat veel inwoners nooit parkeeroverlast hebben ervaren, ook niet voordat er betaald parkeren in hun buurt werd ingevoerd. Mede daarom zijn ze erg blij met de pilot. De inwoners geven de pilot afschaffing betaald parkeren dan ook gemiddeld een acht. Sinds de start van de pilot ervaren vooral inwoners aan de kant van het ziekenhuis wel een (lichte) toename van de par-keerdruk. Toch geven veel inwoners aan dat ze sinds de tijdelijke afschaffing van betaald parkeren hun auto minstens even makkelijk in de buurt kunnen parkeren.

Aanleiding voor de pilot
In december 2014 hebben het CDA en GroenLinks met een motie gevraagd om een onderzoek naar het functioneren van betaald parkeren en parkeeroverlast in de parkeerzone Doorslag zuidoost. Dat was naar aanleiding van de discussie over het samenvoegen van de parkeerzones in de wijk Doorslag en de verdere uitbreiding van betaald parkeren in die wijk. CDA-raadslid Horst zei daarover toen: “Betaald parkeren heeft als doel om parkeeroverlast te voorkomen. Met de opening van de parkeergarage bij het ziekenhuis is de situatie in Doorslag veranderd. Daarom is een onderzoek naar het functioneren van betaald parkeren en parkeeroverlast in de parkeerzone Doorslag zuidoost nodig.” Wethouder Snoeren van parkeerbeleid heeft na overleg met het wijkplatform en de inwoners besloten om hiervoor een pilot te houden met het tijdelijk afschaffen van betaald parkeren in dit gebied. De pilot loopt een jaar en eindigt op 1 april 2017.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren