Katern

CDA: Beter aanbesteden impuls voor plaatselijk MKB

Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Vooral de dage-lijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Keijzer samen met ondernemers en gemeenten heeft gepresenteerd. CDA-raadslid Mart Hack: “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en en de gemeente hun werkwijzen zoda-nig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én meer opdrachten voor ons plaatselijke MKB. Daarom wil het CDA werk maken van de Actieagenda in onze gemeente.”

Meer opdrachten voor plaatselijke ondernemers
De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk, het beter aanbesteden. Het CDA Nieuwegein vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet bleek namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college van Burgemeester en Wethouders onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Nieuwegein. De procedures moeten volgens het CDA toegankelijker worden, daar is ook de gemeente bij gebaat.

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om de aanbestedingsprocedure te evalueren en daar de inschrijvers bij te betrek-ken. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uit-gevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrek-ken bij de aanbestedingen.

Mart Hack

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren