Buurtplein Batau bijna weer open voor bezoekers

Vanaf maandag 18 september kan Buurtplein Batau weer open. In de nacht van zaterdag 19 augustus is een grote lekkage ontstaan in de keuken van het buurtplein. Hierbij is zo’n 10.000 liter water het buurtplein ingestroomd en dit heeft voor veel waterschade gezorgd. Ondanks de inzet van de vele vrijwilligers bleek het onmogelijk om direct na het weekend van 19 augustus weer open te gaan. Er was teveel schade. Zoe moest de pvc-vloer weggehaald worden, er was kortsluiting en een deel van het meubilair was beschadigd. Hierdoor moesten alle activiteiten worden geannuleerd.

De afgelopen weken is een team bezig geweest met herstelwerkzaamheden op Buurtplein Batau. ‘Zo zijn de bank in de ontmoetingsruimte, een deel van de bar, een aantal kasten en de vloer verwijderd. De kortsluiting in de keuken is verholpen en gelukkig hoeven er geen apparaten vervangen te worden. Onder de pvc-vloer ligt gelukkig een mooie tegelvloer die wij willen behouden, dus deze zal in de week van 11 september behandeld worden, zodat deze gebruikt kan worden. Wij hebben het gastenteam gevraagd hoe zij de nieuwe uitstraling van het buurtplein graag willen zien, dus daar gaan wij nu mee aan de slag’ aldus Movactor.

Waarom werd het hele Buurtplein gesloten?
Movactor: ‘Deze lekkage heeft alleen in de keuken en ontmoetingsruimte plaatsgevonden, maar toch hebben wij besloten dat het hele buurtplein niet open kan. Dit hebben wij om verschillende redenen gedaan. In de Geynwijszaal (achterste ruimte in de gang) is een aantal maanden geleden een lekkage ontstaan, waardoor deze ruimte al niet bruikbaar was. Hier staan dag en nacht warmtedrogers. Ook in het atelier is een droger geplaatst, omdat deze ruimte ook vochtig was door de lekkage ernaast, waardoor deze ruimte erg warm is en niet prettig om lang in te zitten. Dit betekent dat alleen het gespreksplein en de beweegzaal nog te gebruiken zijn. Wij vinden het niet veilig om door de ontmoetingsruimte te lopen, door alle losliggende spullen die daar liggen. Ook zouden wij geen drinken kunnen verzorgen als er aan de achterkant van het buurtplein een activiteit plaatsvindt. Daarnaast moet de hele ontmoetingsruimte worden leeggehaald als de vloer wordt behandeld, en daar hebben wij de ruimtes achter voor nodig. Dit alles heeft ons doen beslissen dat wij het gehele buurtplein tijdelijk sluiten.’

Weer open!
Vanaf maandag 18 september kan Buurtplein Batau gelukkig weer open. De werkzaamheden zullen dan nog niet helemaal klaar zijn. Er is namelijk een lange levertijd voor een aantal spullen die nodig zijn. Maar het buurtplein zal dan wel genoeg hersteld zijn om weer van het buurtplein gebruik te kunnen maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk