Buurtbemiddeling een jaar later van start

Het project buurtbemiddeling in Nieuwegein is met een jaar uitgesteld. Wo,ningbouwcorporaties, politie, gemeente en de Stichting Welzijn Nieuwegein kunnen onvoldoende geld vrijmaken voor bovenstaande project. De heer Karst Dijkstra denkt in ieder geval medio 2004 geld vrij te kunnen maken en daarop direct een start te kunnen maken.

De kosten van het project bedragen per jaar om en nabij de 54.000 euro. Het project buurtbemiddeling houdt in dat sepciaal getrainde vrijwilligers worden ingezet om te bemiddelen bij burenruzies. Veel klachten gaan momenteel over geluidsoverlast, fout parkeren of verkeerde tuinafscheiding, het doel van de buurtbemiddeling is ruzies over bovenvermelde zaken in een vroeg stadium te helpen oplossen en de politie te onlasten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk