Burgerinitiatief Galecopperzoom en A12 zone

Het burgerinitiatief ‘Ontwerpvoorstel Galecopperzoom en A12 zone’ is getoetst op haalbaarheid. De uitkomsten van de toetsing zijn opgenomen in een voorstel aan de gemeenteraad. Dit voorstel wordt op 6 oktober besproken in de raad, die het voorstel ook moet vaststellen.*

De toetsing op haalbaarheid is gebeurd in samenwerking met het wijkoverleg Galecop, de indieners van het voorstel. Door deze werkwijze konden ervaringen en kennis worden uitgewisseld en is er meer inzicht gekomen in elkaars belangen. Het burgerinitiatief is eind december 2009 ingediend als alternatief voor de ontwikkeling van het gebied Galecopperzoom. De raad wordt voorgesteld een aantal voorstellen mee te nemen bij verder onderzoek. Het gaat daarbij om:

bundeling van de infrastructuur die nodig is voor de aanleg van Rijnenburg en de ontsluiting van de Galecopperzoom;

verplaatsing van de hoogspanningslijn richting de A12. Hiervoor is al een onderzoek gestart;

Combineren van functies, zoals bedrijven, kantoren en ecologie, met geluidwerende voorzieningen langs de A12;

bundelen van water recreatie en groen om zo de ecologische hoofdstructuur te versterken;

afbouwen van de geluidwal langs de A2. Dit is inmiddels ook al in uitvoering.

Deze voorstellen worden ook ingebracht in de projectgroep A12 Centraal, die bestaat uit Bestuur Regio Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Houten en Nieuwegein.

Bij enkele andere voorstellen wordt de raad geadviseerd die niet over te nemen, zoals het opheffen van de Galecopperlaan of het aanleggen van extra waterberging. Dit heeft te maken met financiële haalbaarheid en in hoeverre dit echt nodig is.

Het college vraagt het presidium dit onderwerp te agenderen voor de experimentele raadsbijeenkomst van woensdag 6 oktober. Daar zal dan discussie plaatsvinden over de behandeling van het burgerinitiatief en het voorstel aan de raad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren