Katern

Nieuwegein weer iets veiliger

Hett college heeft de Veiligheidsrapportage 2004 vastgesteld. In de notitie wordt gerapporteerd over de voortgang die in Nieuwgein wordt geboekt op diverse veiligheidsgebieden (criminaliteit, brand, risico´s). Per deelgebied worden hieronder de belangrijkste punten behandeld. Over het algemeen kan worden gesteld dat Nieuwegein weer iets veiliger is geworden, vooral als het gaat om het voorkómen en bestrijden van calamiteiten.

Het totaal aantal schoorsteen-, binnen-, en buitenbranden was in 2002 nog 219 en blijkt in 2003 met 25 te zijn afgenomen.

De doelstelling om in 2008 het aantal buitenbranden met 10% te laten dalen ten opzichte van 2002, is ruimschoots gehaald. De afname geldt met name voor het aantal buitenbranden: dit aantal is in 2003 met 23% is afgenomen ten opzicht van 2002. De afname zou nog sterker zijn geweest als 2002 geen bijzonder warme zomer had gekend (in 2002 was er sprake van een verdubbeling van het aantal berm-, natuurbranden).

In april 2004 is de veiligheidswijzer Nieuwegein 2004-2005 huis aan huis verspreid. Dit is een gidsje waarin onder meer aandacht wordt besteed aan maatregelen ter voorkoming van brand. Het is de bedoeling om in 2005 wederom een veiligheidswijzer uit te geven.

Het merendeel van alle risicovolle bedrijven en opslagruimten hebben inmiddels een bereikbaarheidskaart. Een bereikbaarheidskaart is een beknopt overzicht voor de brandweer, waarop onder meer staan: de aanrijroute, de ingangen van het betreffende gebouw en nog wat gegevens over het gebouw in kwestie. Een aanvalsplan is veel uitgebreider dan een bereikbaarheidskaart en omvat ook de gevaarlijke stoffen in een pand, waar deze precies staan, hoe ze zijn opgeslagen, enzovoort. Een aanvalsplan is niet voor alle risicovolle bedrijven en opslagruimten noodzakelijk. Het onderwerp vraagt continue aandacht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren