Burgemeester wil pilot met ‘wijntje bij de kapper’ door laten gaan

Vandaag heeft burgemeester Frans Backhuijs de gemeenteraad geïnformeerd over de pilot met de Drank- en Horecawet om in winkels ook mengvormen toe te staan (blurring). Dit op aandringen van de Verenigde Senioren Partij (VSP) die een art. 42 brief had geschreven en vroeg om opheldering. De uitspraak voor de rechtbank in Utrecht, die de Slijtersunie eind juli had voorgelegd aan de Bestuursrechter, was dat Nieuwegein geen pilot mocht houden met het ‘wijntje in de boekenwinkel of bijvoorbeeld in een kledingwinkel.’ De gemeente interpreteert de uitspraak nu dat de rechter de pilot niet heeft verboden, maar dat er opnieuw naar de proef moet worden gekeken. Backhuijs wil doorgaan met de pilot maar beraadt zich nog, samen met de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten (VNG), in welke vorm en lijkt aan te sturen op een nieuw besluit waarin hij de pilot door gewone winkels blijft rechtvaardigen.

In een brief aan de winkels die aan de pilot zouden deelnemen laat Backhuijs weten: ‘In de uitspraak van 28 juli jongstleden overweegt de rechter samenvattend dat de door de burgemeester genoemde omstandigheden niet zo bijzonder zijn dat hij daarin aanleiding had mogen vinden om af te wijken van de beginselplicht tot handhaving en te weigeren gebruik te maken van zijn bevoegdheid om handhavend op te treden. Dat neemt niet weg dat er ook volgens de voorzieningenrechter, naast hetgeen in verweer reeds is aangevoerd, omstandigheden kunnen zijn die het afzien van handhaving zouden kunnen rechtvaardigen. Van belang is verder dat het niet binnen de bevoegdheid van de voorzieningenrechter ligt te bepalen hoe het besluit op bezwaar dient te luiden. De voorzieningenrechter geeft slechts een voorlopig oordeel naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het te nemen besluit op bezwaar blijft bij de burgemeester berusten.’

Backhuijs: ‘Het bovenstaande betreft de kern van dat wat er voorligt. Wij zijn intern en met de VNG in gesprek. Tevens zullen de deelnemende ondernemers worden geïnformeerd. In het beraad zullen wij alle aspecten en mogelijkheden meenemen en meewegen, zoals ook de mogelijkheid om hangende de bezwaarschriftprocedure tot een nieuw besluit te komen.’

kledingdrank

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk